กลับสู่รายชื่อโรคสัตว์ทั้งหมด

ไข้หวัดนก

สาเหตุของโรค

  • Orthomyxoviridae Influenzavirus A

ผลิตภัณฑ์วัคซีน

USDA Foreign Animal Disease Preparedness and Response (FAD PReP)
Additional Web Resources for Avian Influenza
Secure Food Supply

Secure Food Supply Plans for eggs and turkeys are designed to provide business continuity in the face of a foreign animal disease outbreak.

Video Resources
Prevention

General Disease Prevention Practices for Poultry Farms
Documents to provide poultry producers preventive measures to use on their farms to prevent the introduction and spread of disease.

Disinfection

Avian influenza viruses are influenza A viruses. These enveloped viruses are susceptible to a wide variety of disinfectants, including sodium hypochlorite, 60% to 95% ethanol, quaternary ammonium compounds, aldehydes (glutaraldehyde, formaldehyde), phenols, acids, povidone-iodine and other agents. They can also be inactivated by heat of 56-60°C (133-140°F) for a minimum of 60 minutes (or higher temperatures for shorter periods), as well as by ionizing radiation or extremes of pH (pH 1-3 or pH 10-14).

Signs and Templates

One-page handout outlining basic biosecurity measures that should be used on farms to prevent the introduction and spread of disease.


โรคสัตว์แยกตามประเภท

ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังรายการโรคสัตว์อื่นๆที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันนั้น (ตัวอย่างเช่น โรคอื่นๆในสัตว์ชนิดเดียวกัน หรือโรคที่พบเฉพาะในภูมิภาคน้ันๆ เป็นต้น)