กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Institutul Pasteur

ที่อยู่:
  Calea Giulesti nr.333, sector 6
  Bucharest
  โรมาเนีย
โทรศัพท์: 021.220.99.09
โทรสาร: 021.220.53.15
อีเมล์: scpasteur@pasteur.ro
เว็บไซ้ท์: http://www.pasteur.ro/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Antravacอนแทรกซ์Live1190 R StamatinGlycerin, saponinโรมาเนีย
AuvacLiveSHV1-BUKNoneโรมาเนีย
ColumbovacนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneโรมาเนีย
NedevacนิวคาสเซิลKilledLaSotaOilโรมาเนีย
Newvac La SotaนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneโรมาเนีย
Newvac LS79นิวคาสเซิลLiveClone LS 79Noneโรมาเนีย
PestivacLiveIP-77Noneโรมาเนีย