กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Dyntec

ที่อยู่:
  Pražská 328
  411 55 Terezín
  สาธารณรัฐเช็ก
โทรศัพท์: +420 416 782 251
โทรสาร: +420 416 782 575
อีเมล์: dyntec@iol.cz
เว็บไซ้ท์: http://www.dyntec.cz

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
MM-Vac
(Myxomatosis, Rabbit Hemorrhagic Disease)
Live (Myxomatosis)
Killed (RHD)
Not AvailableOilสหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐเช็ก,
สาธารณรัฐโปรตุเกส
MORINKilledNot AvailableAluminum hydroxide gelสหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐเช็ก,
สาธารณรัฐโปรตุเกส
SUIVAC PRRS-INKilledVD-E1, VD-E2, VD-A1Oilสหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐเช็ก
SUIVAC PRRS-INeKilledVD-E1, VD-E2Oilสาธารณรัฐเช็ก,
สาธารณรัฐโปรตุเกส