กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Colorado Serum Company

ที่อยู่:
  4950 York St PO Box 16428
  Denver, Colorado 80216-0428
  สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์: 800.525.2065
โทรสาร: 303.295.1923
อีเมล์: colorado-serum@colorado-serum.com
เว็บไซ้ท์: http://www.colorado-serum.com/csc_home.html

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax Spore Vaccineอนแทรกซ์LiveSterne (34F2)Saponinสหรัฐอเมริกา
Bluetongue VaccineLiveSerotype 10Noneสหรัฐอเมริกา
Brucella Abortus VaccineLiveRB-51Noneสหรัฐอเมริกา,
แคนาดา