กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Biovac Ltd.

ที่อยู่:
  PO Box 300
  Or Akiva 30600
  รัฐอิสราเอล
โทรศัพท์: 04.6266772
โทรสาร: 04.6266775
อีเมล์: vireo@biovac.co.il
เว็บไซ้ท์: http://www.biovac.co.il

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Vir 105นิวคาสเซิลLiveVH StrainNoneรัฐอิสราเอล
Vir 106นิวคาสเซิลLiveB1 StrainNoneรัฐอิสราเอล
Vir 116นิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneรัฐอิสราเอล
Vir 213
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 Strain (ND)
H120 (IB)
Noneรัฐอิสราเอล
Vir 220
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveVH Strain (ND)
H120 (IB)
Noneรัฐอิสราเอล
Vir 220L
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
Noneรัฐอิสราเอล
Virsin 121นิวคาสเซิลKilledVHOilรัฐอิสราเอล
Virsin 121KนิวคาสเซิลKilledKomarovOilรัฐอิสราเอล
Virsin 121LนิวคาสเซิลKilledLaSotaOilรัฐอิสราเอล
Virsin 126ข้หวัดนกKilledH9N2Oilรัฐอิสราเอล
Virsin 140KilledStrain 127Oilรัฐอิสราเอล
Virsin 225
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilรัฐอิสราเอล
Virsin 227
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledM41 (IB)Oilรัฐอิสราเอล
Virsin 231
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledStrain 127 (EDS)Oilรัฐอิสราเอล
Virsin 423
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledStrain 127 (EDS)
M41 (IB)
Oilรัฐอิสราเอล
Virsin 434
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledM41, H52 (IB)Oilรัฐอิสราเอล
Virsin 437
(Newcastle Disease, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledSerotypes A, B, C (IC)Oilรัฐอิสราเอล
Virsin 437L
(Newcastle Disease, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Serotypes A, B, C (IC)
Oilรัฐอิสราเอล
Virsin 539
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Infectious Bronchitis, Reovirus Disease)
นิวคาสเซิลKilledVH Strain (ND)
M41 (IB)
S1133, 641 (RVD)
Oilรัฐอิสราเอล
Virsin 539L
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Infectious Bronchitis, Reovirus Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)Oilรัฐอิสราเอล