กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Sinsui Inc.

ที่อยู่:
  1-20, Toranomon 1Chome
  Minato-ku, Tokyo 105-0001
  ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์: 81.3.3593.3808
โทรสาร: 81.3.3593.3610
อีเมล์: info@sinsui.co.jp
เว็บไซ้ท์: http://www.sinsui-inc.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
K Vac® BD-ND-EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilประเทศญี่ปุ่น
K Vac® BD-ND-IB-EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)Oilประเทศญี่ปุ่น
K Vac® BD-ND-IB
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)Oilประเทศญี่ปุ่น
K Vac® BD-ND
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilประเทศญี่ปุ่น
K Vac® Chicken NDนิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilประเทศญี่ปุ่น
K Vac® EDSKilledNot AvailableOilประเทศญี่ปุ่น
K Vac® NDนิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilประเทศญี่ปุ่น
K Vac® ND-IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)Oilประเทศญี่ปุ่น
K Vac® Pullet NDนิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilประเทศญี่ปุ่น
Nama Vac® B1/IBm
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 type, B1 strain (ND)
Massachusetts (IB)
Noneประเทศญี่ปุ่น
Nama Vac® Las/IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Noneประเทศญี่ปุ่น
Nama Vac® ND B1นิวคาสเซิลLiveB1 type, B1 strainNoneประเทศญี่ปุ่น
Nama Vac® ND LasนิวคาสเซิลLiveB1 type, LaSota strainNoneประเทศญี่ปุ่น