กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Romvac

ที่อยู่:
  Sos. Centurii 7
  Voluntari, Jud. ILFOV
  โรมาเนีย
โทรศัพท์: 021.350.31.11.021
โทรสาร: 021.350.31.11
อีเมล์: romvac@romvac.ro
เว็บไซ้ท์: http://www.romvac.ro

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AVIPESTISOTAนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneโรมาเนีย
AVIPESTIVAC B1นิวคาสเซิลLiveB1 HitchnerNoneโรมาเนีย
AVIPESTIVAC Cl-90นิวคาสเซิลLiveCL-90Noneโรมาเนีย
AVIPESTOL FORTEนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil, aluminum hydroxideโรมาเนีย
CARBOROMVACอนแทรกซ์Live1190 RGlycerin, saponinโรมาเนีย
HEMOVIROVACKilledVSHI-CN-6Aluminum hydroxide gelโรมาเนีย
MIXOHEMOVIROVAC
(Myxomatosis, Rabbit Hemorrhagic Disease)
LiveMXO-82 (M)
VSHI-CN-6 (RHD)
Aluminum hydroxide gelโรมาเนีย
OVOPROTECT
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Mass-41 (IB)
Oilโรมาเนีย
TIFOROMVACLiveStrain 9RNoneโรมาเนีย