กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Romvac

ที่อยู่:
  Sos. Centurii 7
  Voluntari, Jud. ILFOV
  โรมาเนีย
โทรศัพท์: 021.350.31.11.021
โทรสาร: 021.350.31.11
อีเมล์: romvac@romvac.ro
เว็บไซ้ท์: http://www.romvac.ro

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Avipestiol ForteนิวคาสเซิลKilledLaSotaOil, aluminum hydroxideโรมาเนีย
AvipestisotaนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneโรมาเนีย
Avipestivac B1นิวคาสเซิลLiveB1Noneโรมาเนีย
Avipestivac Cl-90นิวคาสเซิลLiveCL-90Noneโรมาเนีย
Carboromvacอนแทรกซ์Live1190 RGlycerin, saponinโรมาเนีย
HEMOVIROVACKilledCN-6Aluminum hydroxideโรมาเนีย
Mixohemovirovac
(Myxomatosis, Rabbit Hemorrhagic Disease)
LiveMixo-82 (M)
VSHI-CN-6 (RHD)
Noneโรมาเนีย
Ovoprotect
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
Mass-41 (IB)
Oilโรมาเนีย
TiforomvacLiveStrain 9RNoneโรมาเนีย