กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Agrovet

ที่อยู่:
  23 Academic Skryabin Street
  109472 Moscow
  สหพันธรัฐรัสเซีย
โทรศัพท์: +7.495.377.69.97
โทรสาร: +7.499.707.52.74
อีเมล์: info@agrovet.ru
เว็บไซ้ท์: http://www.agrovet.ru/index.eng.htm

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
A(b)VN Newcastle Disease Dry VaccineนิวคาสเซิลNot AvailableCAM-61Not Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Antianthrax vaccine, strain 55-VNIIVVIMอนแทรกซ์Live55-VNIIVVIMNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Antianthrax vaccine, strain STIอนแทรกซ์LiveSTINoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Aujeszky's viral VGNKI vaccineNot AvailableNot AvailableNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Bivalent FMD vaccineKilledA22, O1Not Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
BrucellosisLive19Noneสหพันธรัฐรัสเซีย
Brucellosis of CattleLive82Noneสหพันธรัฐรัสเซีย
Camelpox VaccineNot AvailableNot AvailableNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Cattle Anthrax and Blackleg Vaccine
(Anthrax, Blackleg)
อนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Cattle Theileriasis VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Classical Swine Fever vaccineLiveLK-VNIIVVIMNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Classical Swine Fever VGNKI vaccineLiveKNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Concentrated Aujeszky's vaccineKilledNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Concentrated Parvovirus, Leptospirosis, Aujeszky's Disease, and Chlamidiosis Vaccine
(Parvovirus, Leptospirosis, Aujeszky's Disease, Chlamidiosis)
KilledNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Egg Drop Syndrome and Infectious Bronchitis Emulsion Vaccine
(Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
KilledNot AvailableOilสหพันธรัฐรัสเซีย
Egg Drop Syndrome and Infectious Bursal Disease Emulsion Vaccine
(Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledNot AvailableOilสหพันธรัฐรัสเซีย
Egg Drop Syndrome and Newcastle Disease Emulsion Vaccine
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilสหพันธรัฐรัสเซีย
Egg Drop Syndrome VaccineKilledEDS '76Not Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, and Infectious Bursal Disease Emulsion Vaccine
(Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
KilledNot AvailableOilสหพันธรัฐรัสเซีย
Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, and Newcastle Disease Emulsion Vaccine
(Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (A), BHK-21 cultureKilledType ANot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (A), epithelial cultureKilledType ANot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (Asia-1), BHK-21 cultureKilledType Asia-1Not Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (C), BHK-21 cultureKilledType CNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (C), epithelial cultureKilledType CNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (O), BHK-21 cultureKilledType ONot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (O), epithelial cultureKilledType ONot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Hydropericardium Syndrome vaccineKilledNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Infectious Bronchitis and Newcastle Disease VaccineนิวคาสเซิลNot AvailableNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, and Newcastle Disease Emulsion Vaccine
(Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOilสหพันธรัฐรัสเซีย
Newcastle Disease and Infectious Bronchitis Emulsion Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลNot AvailableNot AvailableOilสหพันธรัฐรัสเซีย
Newcastle Disease Dry VaccineนิวคาสเซิลNot AvailableLaSotaNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Newcastle Disease Dry VaccineนิวคาสเซิลNot AvailableBor-74Not Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Newcastle Disease VaccineนิวคาสเซิลKilledNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Newcastle Disease VirusvaccineนิวคาสเซิลNot AvailableLaSotaNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Newcastle Disease VirusvaccineนิวคาสเซิลNot AvailableB1Not Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Pullorum Disease/ Fowl Typhoid Bacteriophage VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Sheep Pox VaccineNot AvailableNISHINoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Suibivac
(Classical Swine Fever, Aujeszky's Disease)
Not AvailableNot AvailableNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
Teschen Disease VaccineKilledNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Trivalent FMD, BHK-21 cultureKilledO, A, Asia-1Not Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Trivalent FMD, epithelial cultureKilledO, A, CNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Viral Hemorrhagic Disease of Rabbits VaccineKilledNot AvailableAluminum hydroxideสหพันธรัฐรัสเซีย