กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : National Research Development Corporation

ที่อยู่:
  20-22, Zamroodpur Community Center
  New Dehli, 110 048
  สาธารณรัฐอินเดีย
โทรศัพท์: 91.11.26419904
โทรสาร: (0)11.26231877
อีเมล์: write2@nrdcindia.com
เว็บไซ้ท์: http://www.nrdcindia.com