กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Merial Brazil

ที่อยู่:
  Av. Carlos Grimaldi, 1701 4 andar
  CEP 13091-908, Campinas
  ประเทศบราซิล
โทรศัพท์: 55.19.3707.5022
โทรสาร: 55.19.3707.5101
อีเมล์: emilio.salani@merial.com
เว็บไซ้ท์: http://br.merial.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Aftobov® OleosaKilledO1 Campos, A24 Cruzeiro, C3 IndaialOilประเทศบราซิล
Anabortina® Bovina B19LiveB19Noneประเทศบราซิล
Yokei®-5 ME
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
KilledEDS '76
Strains 221, H18 (IC)
Oil microemulsionประเทศบราซิล