กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Avivac Ltd.

ที่อยู่:
  Gorbunki Village, Leningrad Area
  Lomonosovsky District, 188502
  สหพันธรัฐรัสเซีย
โทรศัพท์: (812) 677-38-80
โทรสาร: (812) 454-02-31
อีเมล์: info@avivac.com
เว็บไซ้ท์: http://www.avivac.com/en/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AVIVAC-ADENOKilledNot AvailableOilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-EDS-76KilledB8/78Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-IB+EDS-76
(Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts (IB)
B8/78 (EDS)
Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-IB+IBD+EDS-76
(Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts (IB)
BG (IBD)
B8/78 (EDS)
Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-IB+IBD+REO+EDS-76
(Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Reovirus Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts (IB)
BG (IBD)
1733, 2408 (RVD)
b8/78 (EDS)
Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-IB+ND (Inactivated)
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)
LaSota (ND)
Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-IB+ND (Live)
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveH120 (IB)
LaSota (ND)
Noneสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-IB+ND+EDS-76
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)
LaSota (ND)
B8/78 (EDS)
Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-IB+ND+IBD+EDS-76
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)
LaSota (ND)
BG (IBD)
B8/78 (EDS)
Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-IB+ND+IBD+REO
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Reovirus Disease)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)
LaSota (ND)
BG (IBD)
1733, 2408 (RVD)
Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-IB+ND+IBD
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)
LaSota (ND)
BG (IBD)
Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-IB+ND+REO+EDS-76
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Reovirus Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)
LaSota (ND)
1733, 2408 (RVD)
B8/78 (EDS)
Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-IB+ND+REO
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Reovirus Disease)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)
LaSota (ND)
1733, 2408 (RVD)
Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-IB+REO+EDS-76
(Infectious Bronchitis, Reovirus Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts (IB)
1733, 2408 (RVD)
B8/78 (EDS)
Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-IBD+EDS-76
(Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledBG (IBD)
B8/78 (EDS)
Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-IBD+REO+EDS-76
(Infectious Bursal Disease, Reovirus Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledBG (IBD)
1733, 2408 (RVD)
BG (EDS)
Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-ND B1นิวคาสเซิลLiveB1Noneสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-ND Bor-74 VGNKIนิวคาสเซิลLiveBor-74 VGNKINoneสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-ND La-SotaนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-ND+EDS-76
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
B8/78 (EDS)
Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-ND+IBD+EDS-76
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
BG (IBD)
B8/78 (EDS)
Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-ND+IBD+REO
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease, Reovirus Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
BG (IBD)
1733, 2408 (RVD)
Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-ND+IBD
(Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
BG (IBD)
Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-ND+REO+EDS-76
(Newcastle Disease, Reovirus Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
1733, 2408 (RVD)
B8/78 (EDS)
Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-ND+REO
(Newcastle Disease, Reovirus Disease)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
1733, 2408 (RVD)
Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-ND-BROILER Bor-74 VGNKIนิวคาสเซิลLiveBor-74 VGNKINoneสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-ND-BROILER La-SotaนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-ND-STARTนิวคาสเซิลKilledLaSotaOilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-PNEUMO+ND
(Pneumovirus, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledPV03-B (PV)Oilสหพันธรัฐรัสเซีย
AVIVAC-REO+EDS-76
(Reovirus Disease, Egg Drop Syndrome)
Killed1733, 2408 (RVD)
B8/78 (EDS)
Oilสหพันธรัฐรัสเซีย