กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Green Cross Veterinary Products Co. Ltd.

ที่อยู่:
  235-8, Chusa-ro, Sinam-myeon, Yesan-gun
  Chungcheongnam-do, Korea
  สาธารณรัฐเกาหลี
โทรศัพท์: 080.331.4645
โทรสาร: 041.332.6348
เว็บไซ้ท์: http://www.gcvp.co.kr

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax-Blackleg Combined Vaccine
(Anthrax, Blackleg)
อนแทรกซ์LiveSterne (Anthrax)Glycerinสาธารณรัฐเกาหลี
BBNE Oil Vaccine
(Newcastle disease, Infectious bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledM41, KM91 (IB)
K12 (EDS)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี
Bovine Akbane Virus Live VaccineLiveJH-20Not Availableสาธารณรัฐเกาหลี
Bovine Ephemeral Fever Virus Live Vaccine LiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐเกาหลี
Duck Hepatitis Virus Live Frozen VaccineLiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐเกาหลี
FLU ABBN H5
(Avian influenza, Newcastle disease, Infectious bronchitis)
ข้หวัดนกKilledHighly pathogenic H5, H9N2 (AI)
LaSota (ND)
M41, 40/09 (IB)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี
FLU ABBN H9N2
(Avian influenza, Newcastle disease, Infectious bronchitis)
ข้หวัดนกKilledH9N2 (AI)
LaSota (ND)
M41, KM91 (IB)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี
Flu ABBNE plus (H9N2)
(Avian Influenza, Newcastle disease, Infectious bronchitis, Egg drop syndrome)
ข้หวัดนกKilledH9N2 (AI)
LaSota (ND)
M41, KM91 (IB)
K11 (EDS)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี
FLU ABEN (H9N2)
(Avian influenza, Newcastle disease, Infectious bronchitis, Egg drop syndrome)
ข้หวัดนกKilledH9N2 (AI)
LaSota (ND)
KM91 (IB)
K12 (EDS)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี
FLU-GUARD H9N2ข้หวัดนกKilledH9N2Oilสาธารณรัฐเกาหลี
FLU-ND H9N2
(Avian influenza, Newcastle disease)
ข้หวัดนกKilledH9N2 (AI)
B1 (ND)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี
G.C. PT-VacNot AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐเกาหลี
Japanese Encephalitis Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveNot AvailableOilสาธารณรัฐเกาหลี
Mycoflu
(Mycoplasma, Swine Influenza)
LiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐเกาหลี
PED ORAL VaccineLiveDR13Not Availableสาธารณรัฐเกาหลี
PNEUMO FIVE
(Avian influenza, Newcastle disease, Infectious bronchitis, Egg drop syndrome, Avain metapneumovirus)
ข้หวัดนกKilledH9N2 (AI)
LaSota (ND)
AVN2 (IB)
K12 (EDS)
SC1509 (AMPV)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี