กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Green Cross Veterinary Products Co. Ltd.

ที่อยู่:
  235-8, Chusa-ro, Sinam-myeon, Yesan-gun
  Chungcheongnam-do, Korea
  สาธารณรัฐเกาหลี
โทรศัพท์: 080.331.4645
โทรสาร: 041.332.6348
เว็บไซ้ท์: http://www.gcvp.co.kr

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax-Blackleg Combined Vaccine
(Anthrax, Blackleg)
อนแทรกซ์LiveSterne (Anthrax)Glycerinสาธารณรัฐเกาหลี
BBN Oil Vaccine
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledM41, KM91 (IB)
LaSota (ND)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี
BBNE Oil Vaccine
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledM41, KM91 (IB)
K12 (EDS)
Oilสาธารณรัฐเกาหลี
Bovine Akbane Virus Live VaccineLiveJH-20Not Availableสาธารณรัฐเกาหลี
Bovine Ephemeral Fever Virus Live Vaccine LiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐเกาหลี
Classical Swine Fever (Hog Cholera) Live VaccineLiveLOM-850Noneสาธารณรัฐเกาหลี
Duck Hepatitis Virus Live Frozen VaccineLiveHSB Type INot Availableสาธารณรัฐเกาหลี
Flu ABBNE Plus (H9N2)
(Avian Influenza, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledH9N2 (AI)
LaSota (ND)
M41, KM91 (IB)
K11 (EDS)
ISA-70สาธารณรัฐเกาหลี
G.C. PT-VacNot AvailableNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐเกาหลี
IB1 Live Vaccine
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveH120 (IB)
B1 (ND)
Noneสาธารณรัฐเกาหลี
Japanese Encephalitis Vaccineสมองอักเสบญี่ปุนLiveAnYangOilสาธารณรัฐเกาหลี
Mycoflu
(Mycoplasma, Swine Influenza)
LiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐเกาหลี
Newcastle Disease LaSota Live VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐเกาหลี
Newcastle Disease Live VaccineนิวคาสเซิลLiveB1Noneสาธารณรัฐเกาหลี
PED GuardKilledQIAP1401Not Availableสาธารณรัฐเกาหลี
PED Oral VaccineLiveDR13Noneสาธารณรัฐเกาหลี
PED Virus Live VaccineLiveKPED-9Noneสาธารณรัฐเกาหลี