กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Tiankang Biopharmaceutical

ที่อยู่:
  Toutunhe Pharmaceutical Park
  Toutunhe Industrial Area, Jintun Road 109, Urumqi 830032
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
โทรศัพท์: 0991.3968756.3969877
โทรสาร: 3968756

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
FMD Type O InactivatedKilledOS 99Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
FMD Type O InactivatedKilled OS99 + OZK93Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
FMD Type O InactivatedKilledType ONot Available สาธารณรัฐประชาชนจีน
FMD Type O Inactivated (II)KilledOZK93Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
FMD Type O Synthetic PeptideKilledPeptides 2570 + 7309Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
FMD Type O, Asia 1 Bivalent KilledOHMO2 + Asia 1Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
OrfLiveNot AvailableNot Available สาธารณรัฐประชาชนจีน
Peste des Petits RuminantLiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
PRRSLive Not AvailableNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน