กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Zoetis Canada

ที่อยู่:
  16740 Trans-Canada Highway
  Kirkland, Quebec, H9H 4M7
  แคนาดา
โทรศัพท์: 514.459.3000
อีเมล์: order_desk@zoetis.com
เว็บไซ้ท์: http://www.zoetis.ca

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Fostera PRRSLiveType IINoneแคนาดา