กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Innova Andina

ที่อยู่:
  Calle Dean Valdiva 148, Of. 601
  San Isidro, Lima 27
  สาธารณรัฐเปรู
โทรศัพท์: 511.630.6500
โทรสาร: 511.630.6501