กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Innova Andina

ที่อยู่:
  Calle Dean Valdiva 148, Of. 601
  San Isidro, Lima 27
  สาธารณรัฐเปรู
โทรศัพท์: 511.630.6500
โทรสาร: 511.630.6501

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Hepavac IBHNot availableNot AvailableAluminum hydroxide gelสาธารณรัฐเปรู
Immuno Newbron EDS + Coriza
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
LiveNot AvailableAluminum hydroxide gelสาธารณรัฐเปรู
Immuno Newbron EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
Not AvailableNot AvailableAluminum hydroxide gelสาธารณรัฐเปรู
Immuno Tifo CLive9RNot Availableสาธารณรัฐเปรู