กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Ottoman Pharma

ที่อยู่:
  Ottoman Pharma Immuno, Division 10km, Riwind Road
  Lahore
  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
โทรศัพท์: +92-315-9007767
อีเมล์: ottomanpharmalahore@gmail.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
OTTO EDS VACKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
OTTO FLU VACข้หวัดนกKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
OTTO FLUPLUS VACข้หวัดนกKilledH5Not Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
OTTO HPS VACKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
OTTO NDFLU VAC
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledH9 (AI)Not Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน