กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Ottoman Pharma

ที่อยู่:
  Ottoman Pharma Immuno, Division 10km, Riwind Road
  Lahore, Pakistan
  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
โทรศัพท์: +9242 35321427-28
อีเมล์: info@ottomanpharma.com
เว็บไซ้ท์: http://ottomanpharma.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
OTTO FLU VACข้หวัดนกKilledSerotypes H9, H7Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน