กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Vaksindo Satwa Nusantara

ที่อยู่:
  Jl. Pembangunan II, Cicadas
  Gunung Putri, Bogor 16964
  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โทรศัพท์: 62.21.867.0414
โทรสาร: 62.21.867.2501
อีเมล์: info@vsn.japfacomfeed.co.id
เว็บไซ้ท์: https://www.japfacomfeed.co.id/en

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
VAKSIMUNE® AIข้หวัดนกKilledH5N1Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® AI Bข้หวัดนกKilledH5N1Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® AIplusข้หวัดนกKilledH5N1Oilสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐเลบานอน,
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
VAKSIMUNE® EDSKilled'76 Strain (local isolate)Oilสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,
สาธารณรัฐเลบานอน,
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
VAKSIMUNE® ND AI
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledLaSota (ND)
H5N1 (AI)
Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® ND B1นิวคาสเซิลLiveHitchner B1Noneสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® ND CLONEนิวคาสเซิลLiveCloneNoneสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® ND CLONE IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveClone (ND)
H120 (IB)
Noneสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® ND EDS IB
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
KilledLaSota (ND)
'76 strain, local isolate (EDS)
M-41 (IB)
Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® ND EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
'76 strain, local isolate (EDS)
Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® ND HVนิวคาสเซิลLiveUlsterNoneสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® ND IB Inaktif
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M-41 (IB)
Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® ND InaktifนิวคาสเซิลKilledLaSotaOilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® ND Inaktif 0.1นิวคาสเซิลKilledLaSotaOilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® ND L AI
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledGenotype VII, N018 strain (ND)
H5N1 (AI)
Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® ND L InaktifนิวคาสเซิลKilledGenotype VII, N018 strainOilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® ND L Inaktif 0.1นิวคาสเซิลKilledGenotype VII, N018 strainOilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® ND L-IBplus
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledGenotype VII, N018 strain (ND)
M-41, variants 771 & Qx (IB)
Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® ND LSนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® ND-IBplus-EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M-41, variants 771 & Qx (IB)
'76 strain, local isolate (EDS)
Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® ND-IBplus
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledLaSota (ND)
M-41, variants 771 & Qx (IB)
Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® NDB1 IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveHitchner B1 (ND)
H120 (IB)
Noneสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® NDHV IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveUlster (ND)
H120 (IB)
Noneสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® NDL-IBplus-EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledGenotype VII, N018 strain (ND),
M-41, variants 771 & Qx (IB),
'76 strain, local isolate (EDS)
Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE® NDLS IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
Noneสาธารณรัฐอินโดนีเซีย