กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Pt. Vaksindo Satwa Nusantara

ที่อยู่:
  Jl. Pembangunan II, Cicadas
  Gunung Putri, Bogor 16964
  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โทรศัพท์: 62.21.867.0414
โทรสาร: 62.21.867.2501
อีเมล์: info@vsn.japfacomfeed.co.id
เว็บไซ้ท์: http://www.vaksindo.co.id

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Live Anthrax Vaccineอนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE AIข้หวัดนกKilledH5N1Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
VAKSIMUNE NDL-IBplus-EDSKilledGenotype VII (ND), M-41 (IB), QX (IB), 77 (IB), EDS'76 (EDS)Oilสาธารณรัฐอินโดนีเซีย