กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : State Research Institution (SRI)

ที่อยู่:
  National Research Institute for Veterinary Virology & Microbiology of Russia (NRIVVaMR)
  Russian Academy of Agricultural Science (RAAS), 601120, Pokrov, Petushki Area, Vladimir Region
  สหพันธรัฐรัสเซีย
โทรศัพท์: 7.49243.61407
โทรสาร: 7.49243.62125
อีเมล์: lunitsin@mail.ru
เว็บไซ้ท์: http://www.vniivvim.ru

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax Vaccineอนแทรกซ์LiveNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Bluetongue VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Classical Swine Fever VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Myxomatosis and Rabbit Hemorrhagic Disease VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Rabbit Hemorrhagic Disease VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย