กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : State Research Institution (SRI)

ที่อยู่:
  National Research Institute for Veterinary Virology & Microbiology of Russia (NRIVVaMR)
  Russian Academy of Agricultural Science (RAAS), 601120, Pokrov, Petushki Area, Vladimir Region
  สหพันธรัฐรัสเซีย
โทรศัพท์: 7.49243.61407
โทรสาร: 7.49243.62125
อีเมล์: info@vniivvim.ru
เว็บไซ้ท์: http://www.vniivvim.ru

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax Vaccineอนแทรกซ์Live55-VNIIVVMNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Classical Swine Fever VaccineLiveLK-VNIIVViMNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Myxomatosis and Rabbit Hemorrhagic Disease VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Rabbit Hemorrhagic Disease VaccineNot AvailableNot AvailableNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย