กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Intervac (PVT) Ltd.

ที่อยู่:
  113/3 Allama Iqbal Road
  Ghari Shahu, Lahore 54141
  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
โทรศัพท์: 92.42.36306957, 92.42.6306957
โทรสาร: 92.42.36374378
อีเมล์: info@intervacpvtltd.com
เว็บไซ้ท์: http://www.intervacpvtltd.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthravacอนแทรกซ์Not AvailableSterneNot Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac Divalent H7+H9ข้หวัดนกKilledH7, H9Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac FMDKilledO, A, Asia-1Not Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac HSKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac HSKilledNot AvailableAqueousสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac ND+EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
INTERVAC ND+H9
(Avian Influenza, Newcastle disease)
ข้หวัดนกKilledH9 SerotypeNot Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac PestevacLiveNig 75/1Noneสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac Sheep Pox VaccineLiveRM/65Noneสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac-H7ข้หวัดนกKilledH7Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac-H9ข้หวัดนกKilledH9Not Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน