กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Intervac (PVT) Ltd.

ที่อยู่:
  113/3 Allama Iqbal Road
  Ghari Shahu, Lahore 54141
  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
โทรศัพท์: 92.42.36306957, 92.42.6306957
โทรสาร: 92.42.36374378
อีเมล์: info@intervacpvtltd.com
เว็บไซ้ท์: http://www.intervacpvtltd.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Hydro PlusKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
HydrofasKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac Combivac (ND+IB)
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
H120 (IB)
Noneสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac Divalent H7+H9 Aqua Baseข้หวัดนกKilledH7, H9Aqueousสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac ND+H9
(Avian Influenza, Newcastle disease)
ข้หวัดนก,
นิวคาสเซิล
KilledH9 Serotype (AI)Not Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac NDVนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac NDV CloneนิวคาสเซิลLiveCloneNoneสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac-H7ข้หวัดนกKilledH7Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac-H7+H9 Oil Baseข้หวัดนกKilledH7, H9Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac-H9ข้หวัดนกKilledH9Not Availableสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac-H9 Oil Emulsionข้หวัดนกKilledH9Oilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac-HSKilledRobert's StrainAqueousสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Intervac-HS (Oil Base)KilledRobert's StrainOilสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน