กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Research Foundation for Microbial Disease of Osaka University

ที่อยู่:
  3-1, Yamada-oka, Suita
  Osaka 565-0871
  ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์: 06.6877.4810
โทรสาร: 06.6876.1984
อีเมล์: rikunabi@mail.biken.or.jp
เว็บไซ้ท์: http://www.biken.or.jp

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Inactivated Iridovirus-Streptococcicosis-Vibriosis VaccineKilledNot AvailableNot Availableประเทศญี่ปุ่น
Killed Iridovirus VaccineKilledNot AvailableNot Availableประเทศญี่ปุ่น