กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Merial, Inc.

ที่อยู่:
  PO Drawer 2497
1168 Airport Parkway
  Gainesville, Georgia 30503
  สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์: 770.536.7823
โทรสาร: 770.534.8558
อีเมล์: enrique.montiel@merial.com
เว็บไซ้ท์: http://us.merial.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Trovac AIV-H5ข้หวัดนกLiveH5 Fowl Pox VectoredNoneสหรัฐอเมริกา,
สหรัฐเม็กซิโก,
สาธารณรัฐกัวเตมาลา,
สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์