กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Merial SAS (France)

ที่อยู่:
  29, Avenue Tony Garnier
  69007 Lyon
  สาธารณรัฐฝรั่งเศส
โทรศัพท์: 33 (0) 4.72.72.30.00
โทรสาร: 33 (0) 4.72.72.30.69
เว็บไซ้ท์: http://fr.merial.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Akipor 6.3LiveBartha gE-Oilสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Available upon requestKilled purified DIVAAvailable upon requestDouble oil emulsion
Available upon requestKilledAvailable upon requestAluminum hydroxide, saponin
Available upon requestKilled purified DIVAAvailable upon requestAluminum hydroxide, saponin
BTVPUR Alsap™ 1KilledSerotype 1Aluminum hydroxide, saponin
BTVPUR Alsap™ 1-8KilledSerotype 1, 8Aluminum hydroxide, saponin
BTVPUR Alsap™ 2KilledSerotype 2Aluminum hydroxide, saponin
BTVPUR Alsap™ 2-4KilledSerotype 2, 4Aluminum hydroxide, saponin
BTVPUR Alsap™ 4KilledSerotype 4Aluminum hydroxide, saponin
BTVPUR Alsap™ 9KilledSerotype 9Aluminum hydroxide, saponin
CEDIVACKilled purified DIVAAvailable upon requestDouble oil emulsionราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
FLUVAC H7N3ข้หวัดนกKilledH7N3Oilสาธารณรัฐฝรั่งเศส
GeskypurKilledNot AvailableOil
HepatovaxLiveE52Aluminum hydroxideสาธารณรัฐฝรั่งเศส
Pestiffa®LiveChinese (lapinized)Noneบัลแกเรีย,
มาเลเซีย,
ราชอาณาจักรสเปน,
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์,
ราชอาณาจักรไทย,
สหพันธรัฐรัสเซีย,
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย,
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย ศรีลังกา,
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
สาธารณรัฐเปรู,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโดมินิกัน,
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา,
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง,
เบลเยี่ยม
SBVvaxKilledNot AvailableSaponin, Aluminum hydroxideประเทศในสหภาพยุโรป