กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Boehringer Ingelheim Animal Health Argentina S.A.

ที่อยู่:
  Av. Tomkinson 2054 cp B1642MU
  San Isidro Provincia de Buenos Aires
  อาร์เจนตินา
โทรศัพท์: 54.11.4836.7400
โทรสาร: 54.11.4836.7400
อีเมล์: atencionalcliente.merialargentina@merial.com
เว็บไซ้ท์: http://ar.merial.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
ABORTISEC®LiveB19Noneอาร์เจนตินา
Carbunclo Bacteridiano 2อนแทรกซ์LiveSterneNoneอาร์เจนตินา
GALLIMUNE™ 302 ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oilอาร์เจนตินา
Ovo-4
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Rhinotracheitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oilราชอาณาจักรโมร็อกโก,
อาร์เจนตินา