กลับสู่รายชื่อโรค

Onderstepoort Biological Products
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Live Rift Valley Fever VaccineLiveSmithburnNoneสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
Inactivated Rift Valley Fever VaccineKilledNot AvailableAluminum hydroxideสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
RVF Clone 13LiveClone 13Noneสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

 

Veterinary Serum and Vaccine Research Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Rift Valley Fever Attenuated VaccineLiveSmithburnNoneสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Freeze Dried BCG VaccineLiveNot AvailableNoneสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Inactivated Rift Valley Fever VaccineKilledH501Binary Ethylenamineสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์