กลับสู่รายชื่อโรค

Agrovet
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bivalent FMD vaccineKilledA22, O1Not Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (A), BHK-21 cultureKilledType ANot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (Asia-1), BHK-21 cultureKilledType Asia-1Not Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (O), BHK-21 cultureKilledType ONot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (C), BHK-21 cultureKilledType CNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Trivalent FMD, BHK-21 cultureKilledO, A, Asia-1Not Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
Trivalent FMD, epithelial cultureKilledO, A, CNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (A), epithelial cultureKilledType ANot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (O), epithelial cultureKilledType ONot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย
FMD (C), epithelial cultureKilledType CNot Availableสหพันธรัฐรัสเซีย

 

Biogénesis-Bagó S.A.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bioaftogen®KilledA24 Cruzeiro
A2001 Argentina
O1 Campos
C3 Indaial
Oilสหรัฐอเมริกา,
อาร์เจนตินา,
แคนาดา
Aftosan® 3KilledA24 Cruzeiro
O1 Campos
Oilสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
Aftosan®KilledO1 Campos
A24 Cruzeiro
C3 Indaial
Oilสาธารณรัฐปารากวัย
Aftogen® OilKilledO1 Campos
A24 Cruzeiro
C3 Indaial
Mineral oil, saponinประเทศบราซิล,
ประเทศโบลิเวีย,
สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย,
สาธารณรัฐเอกวาดอร์,
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา,
อาร์เจนตินา

 

Biopharma (Productions Biological Society, Pharmaceutical and Veterinary)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AftovaxKilledType O (Algeria 99)Aluminum hydroxide, saponinราชอาณาจักรโมร็อกโก

 

Biovet
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bio-Afto-VetKilledO1 Campos, A24 Cruzeiro, C3 IndaialMineral oil, saponinประเทศบราซิล

 

Boehringer Ingelheim International GmbH
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Aftopor® Foot-and-Mouth Inactivated VaccineKilledO-Type StrainsWater in oilไต้หวัน

 

Botswana Vaccine Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Aftovax™KilledO, A, SAT-1, SAT-2, SAT-3Aluminum hydroxide, saponinบอตสวานา
Aftovaxpur™KilledO, A, SAT-1, SAT-2, SAT-3Aluminum hydroxide, saponinบอตสวานา

 

Brilliant Bio Pharma Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
FUTVAC™KilledTypes O (strain IND/O/R2/75), A (strain IND/A/40/2000), Asia-1 (strain IND/Asia1/63/72)Oilสาธารณรัฐอินเดีย

 

Bureau of Veterinary Biologics
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Foot and Mouth Disease VaccineKilledO, A, Asia-1Aqueousราชอาณาจักรไทย
Foot and Mouth Disease Vaccine for SwineKilledO, A, Asia-1Oilราชอาณาจักรไทย

 

Centro Diagnóstico Veterinario
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Viral Aftosa VaccineKilledO1 Campos,
A24 Cruzeiro,
A Argentina 2001,
C3 Indaial
Oilอาร์เจนตินา
Viral Aftosa Trivalent VaccineKilledO1 Campos,
A24 Cruzeiro,
C3 Indaial
Oilอาร์เจนตินา
CDVac Aftosa Export Bivalent VaccineKilledO1 Campos,
A24 Cruzeiro
Oilอาร์เจนตินา

 

China Animal Husbandry Co., Ltd. (CAHIC)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Foot and Mouth Disease Vaccine, InactivatedKilledType ONot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Bovine Foot and Mouth Disease Bivalent Peptide VaccineNot AvailableType O, Asia1Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Swine Foot and Mouth Disease Peptide VaccineNot AvailableType ONot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Foot and Mouth Disease Bivalent Vaccine, InactivatedKilledType O, Strain OS+Asia-1, Strain JSLNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Foot and Mouth Disease Trivalent Vaccine, InactivatedKilledO, A, Asia-1Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

FGBI - Federal Centre for Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
FMD Sorbat Mono and PolyvalentKilled O, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Not Availableสหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐคาซัคสถาน,
เบลารุส
FMD Mono and Polyvalent Emulsion VaccineKilledO, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Oilสหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐคาซัคสถาน,
เบลารุส
ARRIAH-VAK Mono and Polyvalent FMD Emulsion VaccineKilledO, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Oilสหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐคาซัคสถาน,
เบลารุส

 

FMD Center
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Foot and Mouth Disease Vaccine for PigsKilledO, A, Asia-1Oilราชอาณาจักรไทย
Foot and Mouth Disease for Cattle, Sheep, GoatsKilledO, A, Asia-1Aqueousราชอาณาจักรไทย

 

Green Cross Veterinary Products Co. Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
FMD VaccineKilledNot AvailableNot Availableสาธารณรัฐเกาหลี

 

Indian Immunologicals Limited
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Raksha Triovac
(Foot and Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia, Blackleg Disease)
KilledO, A, Asia-1 (FMD)Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Raksha Biovac
(Foot and Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia)
KilledO, A, Asia-1 (FMD)
Strain B (HS)
Oilสาธารณรัฐอินเดีย
Raksha-OvacKilledO, A, Asia-1Oilสาธารณรัฐอินเดีย

 

Inova Biotecnologia Saúde Animal Ltda.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AFTOMUNEKilledO1 Campos, A24 Cruzeiro, C3 IndaialOilประเทศบราซิล

 

Jinyu Bao Ling Biological Pharmaceutical Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Foot-and-Mouth Disease O-type Inactivated VaccineKilledOZK/93, OR/80Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Foot-and-Mouth Disease O type, Asian Type I Bivalent Inactivated VaccineKilledOJMS, JSLNot Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน
Foot-and-Mouth Disease O-type, Asia Type 1, Type A Trivalent Inactivated VaccineKilledO/MYA98/BY/2010, Asia1/JSL/ZK/06, Re-A/WH/09Not Availableสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Kenya Veterinary Vaccines Production Institute (KEVEVAPI)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
FOTIVAX™KilledA, O, C, SAT-1, SAT-2Aluminum hydroxide gel, saponinสาธารณรัฐเคนยา

 

Limor de Colombia
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AftolimorKilledO1 Campos, A24 CruzeiroOilสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย,
สาธารณรัฐเปรู,
สาธารณรัฐเอกวาดอร์,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา

 

Merck Animal Health (MSD Animal Health)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
DECIVAC®-FMD-DOEKilledO1, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3
(serotype dependent upon location)
Oilประเทศแอลจีเรีย
Aftovacin® OleosaKilledO1 Campos, A24 Cruzeiro, C3 IndaialOilประเทศบราซิล
Foot and Mouth Disease VaccineKilledO, A, Asia-1Oilสาธารณรัฐอินเดีย
BOVILIS™ ClovaxKilledO, A, Asia-1Oilสาธารณรัฐอินเดีย

 

Merial Brazil
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Aftobov® OleosaKilledO1 Campos, A24 Cruzeiro, C3 IndaialOilประเทศบราซิล

 

Merial Philippines
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Aftopor MonovalentKilledO1 PhilippinesOilสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Aftopor TrivalentKilledA24 Cruzeiro, C3 Philippines, O1 PhilippinesOilสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 

Middle East for Veterinary Vaccine (ME VAC)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Tri-APHTHOVACKilledA, O, SAT 2Montonide ISA-50สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
APHTHOVACKilledO-PanAsia 2, O-Sudan, O-Manisa, SAT-2, A-African, A-Iran 05Oilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Bi-APHTHOVACKilledNot AvailableOilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

 

National Veterinary Institute (NVI)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Foot and Mouth Disease VaccineKilledO, A, SAT2Aluminum hydroxide, saponinสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

 

Ourofino Saúde Animal
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Ourovac® AftosaKilledO1 Campos, A24 Cruzeiro, C3 IndaialOilประเทศบราซิล

 

Razi Vaccine & Serum Research Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Foot and Mouth Disease VaccineKilledOpan, A05IR, Asia1, 2010 OAluminum hydroxide, saponinสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 

Shanghai Hile Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Foot and Mouth Disease Vaccine, InactivatedKilledType O, strain OOilสาธารณรัฐประชาชนจีน
Foot and Mouth Disease Trivalent Vaccine, InactivatedKilledO, A, Asia 1Oilสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Shchelkovsky Biocombinat
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
FMD VaccineKilledA, O, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3Aluminum hydroxide, saponinจอร์เจีย,
มองโกเลีย,
สหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐคาซัคสถาน,
สาธารณรัฐคีร์กีซ,
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน,
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน,
อาร์เมเนีย,
อาเซอร์ไบจาน

 

United Biomedical, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
UBITh® FMDV VaccineKilledNot AvailableWater in oilสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Vallée SA
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
BovicelKilledO1 Campos, A24 Cruzeiro, C3 IndaialMineral oil, saponinประเทศบราซิล

 

Vecol S.A.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
AFTOGÁN®KilledA24 Cruzeiro, O1 CamposOilสาธารณรัฐคอสตาริกา,
สาธารณรัฐนิการากัว,
สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย,
สาธารณรัฐปานามา,
สาธารณรัฐฮอนดูรัส,
สาธารณรัฐเปรู,
สาธารณรัฐเอกวาดอร์,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา
AFTOGÁN® + Rabia
(Foot and Mouth Disease, Rabies)
KilledA24 Cruzeiro, O1 Campos (FMD)
PV 2061 (R)
Oilสาธารณรัฐคอสตาริกา,
สาธารณรัฐนิการากัว,
สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย,
สาธารณรัฐปานามา,
สาธารณรัฐฮอนดูรัส,
สาธารณรัฐเปรู,
สาธารณรัฐเอกวาดอร์,
สาธารณรัฐโคลอมเบีย,
สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา

 

Vetal Animal Health Products S.A.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Aftovac-Oil™KilledO1, A22, Asia-1Oilสาธารณรัฐตุรกี
Aftovac™KilledO1, A22, Asia-1Aluminum hydroxide, saponinสาธารณรัฐตุรกี

 

Veterinary Serum and Vaccine Research Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bivalent Inactivated Foot and Mouth Disease VaccineKilledO1 93, AEGY/06Aluminum hydroxideสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Polyvalent Inactivated Foot and Mouth Disease Oil VaccineKilledO, A, SAT2Oilสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์