กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สหรัฐเม็กซิโก

หน่วยงานบัญญัติข้อบังคับ: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
โทรศัพท์: (52-55) 5905.1066
โทรสาร: (52-55) 5905.1193
อีเมล์: dgsa.fragoso@senasica.gob.mx
เว็บไซ้ท์: http://www.senasica.gob.mx

 

Avimex Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Newcastle Bronquitis Hepatitis
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Inclusion Body Hepatitis, Hydropericardium Syndrome)
KilledLaSota (ND), Massachusets, Connecticut (IB), Serotype 4 (HS)Oil
Newcastle EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
JPA (EDS)
Oil
Newcastle Bronquitis EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledJPA (EDS)
LaSota (ND)
Massachusets, Connecticut (IB)
Oil
Newcastle Hepatitis
(Newcastle Disease, Inclusion Body Hepatitis, Hydropericardium Syndrome)
KilledLaSota (ND), Serotype 4 (HS)Oil
Hepatitis
(Inclusion Body Hepatitis, Hydropericardium Syndrome)
KilledSerotype 4Oil
Innovac® Ojo AzulKilledMG-55Oil
EDSKilledJPAOil
Hepatitis Newcastle Concentrada
(Newcastle Disease, Inclusion Body Hepatitis, Hydropericardium Syndrome)
KilledSerotype 4Oil
Hepatitis 4 y 8
(Inclusion Body Hepatitis, Hydropericardium Syndrome)
KilledSerotypes 4, 8Oil
Hepatitis 8
(Inclusion Body Hepatitis, Hydropericardium Syndrome)
KilledSerotype 8Oil
Bronquitis EDS
(Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusets, Connecticut (IB)
JPA (EDS)
Oil
Newcastle Influenza Hepatitis
(Newcastle Disease, Avian Influenza, Inclusion Body Hepatitis, Hydropericardium Syndrome)
ข้หวัดนกKilledLaSota (ND),
H5 subtype (AI), Serotype 4 (HS)
Oil
Newcastle Influenza
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledH5 subtype (AI)
LaSota (ND)
Oil
Innovac® rND-H5
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกLiveH5 subtypeNone
Influenza Aviarข้หวัดนกKilledH5 subtypeOil
NewH5®
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกLiveH5 subtypeNone

 

Bayer Sanidad Animal
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Bayovac® Thraxol 2อนแทรกซ์LiveSterne (34F2)Not Available

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
ReproCyc® PRRS-PLE
(PRRS, Parvovirus, Leptospirosis)
LiveVR 2332Not Available
Ingelvac® PRRS MLVLiveVR 2332Not Available
Volvac® AC+ND+IB+EDS KV
(Infectious Coryza, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledSerotypes A, B, C (IC)
LaSota (ND)
Massachusetts 41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
Volvac® EDS+IBH+IB KV
(Egg Drop Syndrome, Hydropericardium Syndrome, Inclusion Body Hepatitis, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
Serotypes 4, 8 (HS, IBH)
Massachusetts (IB)
Oil
Volvac® EDS+IBH+IB KV
(Egg Drop Syndrome, Hydropericardium Syndrome, Inclusion Body Hepatitis, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
Serotypes 4, 8 (HS, IBH)
Massachusetts (IB)
Oil
Volvac® IBH+ND KV
(Inclusion Body Hepatitis, Hydropericardium Syndrome, Newcastle Disease)
KilledGroup 1 (IBH, HS)
LaSota (ND)
Oil
Ingelvac® PRRS ATPLiveJA 142Not Available
Ingelvac® Aujeszky MLVLiveBartha K61None
Cephalovac® VEWTKilledNot AvailableSodium polyacrylate
Volvac® ND+IB+EDS KV
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
Volvac® AI+ND KV
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
ข้หวัดนกKilledH5N2 (AI)
LaSota (ND)
Oil
Volvac® Influenza + FP
(Avian Influenza, Fowl Pox)
ข้หวัดนกLiveNot AvailableNone
Volvac® AI KVข้หวัดนกKilledH5N2Oil

 

Ceva Sante Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (ID)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil

 

Investigación Aplicada, S.A. de C.V.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Emulmax EDS
(Newcastle Disease, Hydropericardium Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Serotype 4 (HS)
Oil
Emulmax-C IBH
(Hydropericardium Syndrome, Inclusion Body Hepatitis)
KilledSerotype 4Oil
Emulmax-C IBH+ND
(Hydropericardium Syndrome, Inclusion Body Hepatitis, Newcastle Disease)
KilledSerotype 4 (HS)
LaSota (ND)
Oil
Emulmax IBH+ND
(Hydropericardium Syndrome, Inclusion Body Hepatitis, Newcastle Disease)
KilledSerotype 4 (HS)
LaSota (ND)
Oil
Emulmax IBH
(Hydropericardium Syndrome, Inclusion Body Hepatitis)
KilledSerotype 4Oil
Emulmax ND+EDS+IB
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
KilledLaSota (ND)
PM2804 (EDS)
Massachusetts (IB)
Oil
Emulmax AIข้หวัดนกKilledH5N2Oil
Emulmax-C AI+ND
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
ข้หวัดนกKilledH5N2 (AI)
LaSota (ND)
Oil
Aerovac AIข้หวัดนกKilledH5N2Oil
Emulmax AI+ND
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
ข้หวัดนกKilledH5N2 (AI)
LaSota (ND)
Oil

 

Merial Italia
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
TROVAC™ AIV H5ข้หวัดนกKilledH5Oil
GALLIMUNE™ Flu H5N9ข้หวัดนกKilledH5N9 (Wisconsin)Oil
BIO FLU™ H7N1+H5N9ข้หวัดนกKilledH7N1, H5N9Oil

 

Merial Select Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Trovac AIV-H5ข้หวัดนกLiveH5 Fowl Pox VectoredNone

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
NOBILIS® IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, D207/D274 (IB)
EDS '76
Oil
PORCILIS® AD BegoniaLiveNIA-3(tk- and gE-)Tocopheryl acetate
NOBILIS® IB Multi+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, D207/D274 (IB)
EDS '76
Oil
PRV/Marker Gold®LiveS-PRV-155 IowaNone
NOBILIS® Cor4+IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
KilledA, B, C, B variant (IC)Oil
NOBILIS® EDS-ADENO 4 INACKilledBC-14/127 (EDS)
Serotype 4 (HS)
Oil
NOBILIS® EDSKilledBC-14Oil
PORCIVAC®LivePAV-250None
RB-51®LiveRB51None
NOBILIS® EDS-ADENO 4 INACKilledBC-14/127 (EDS)
Serotype 4 (HS)
Oil
NOBILIS® IA INACข้หวัดนกKilledH5N2Oil
NOBILIS® Influenza H5N2ข้หวัดนกKilledType A, subtype H5Oil
NOBILIS® IA+ND INAC
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
ข้หวัดนกKilledH5N2 (AI)
Clone 30 (ND)
Oil
Vacuna Anticarbonosa®อนแทรกซ์LiveSterneAluminum hydroxide

 

National Biologicos Producer Veterinarios (PRONABIVE)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Melirev-RLiveRev-1None
Pav Plus 250LivePAV-250None
Equivac TC-83LiveTC-83None
Brucel R-19LiveB19None
Brucel N-19LiveB19None
Aujy Plus G1LiveBartha K61None
Brucel RB51 PlusLiveRB51None
Melirev-NLiveRev-1None
Fc-Plus Sterneอนแทรกซ์LiveSterneAluminum hydroxide