กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐอิตาลี

 

FATRO
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
BOVAX 3V
(Infectious Bovine Rhinotracheitis, Parainfluenza 3, Hemorrhagic Septicemia)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide gel, saponin
CUNIVAX P.B.
(Hemorrhagic Septicemia, Bordetella)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide
BIO-VAC SGP 695LiveSGP 695 AVNone
AUJESZKY OIL-SUIVAX gI-KilledAyV gI-Oil
AD-live SUIVAXLiveLomBartNone
AUJINFLU SUIVAX
(Aujeszky's Disease, Swine Influenza)
KilledAyV gI- (Aujeszky's)
H3N2 (Swine Influenza)
Aluminum hydroxide gel
AUJESZKY A-SUIVAX gI-KilledAyV gI-Aluminum hydroxide gel
EDS-VACKilledType 127 (EDS)Oil
FLUEN-SUIVAXKilledH1N1, H3N2Aluminum hydroxide gel
AI-VAC H9ข้หวัดนกKilledH9N2Mineral Oil
AI-OLVAC H9
(Avian Influenza, Newcastle disease)
ข้หวัดนกKilledH9N2Mineral Oil
PA OLVAC+PM+I
(Avian Influenza, Newcastle Disease, Fowl Cholera, Pasteurella)
ข้หวัดนกKilledH6N2, H9N2 (AI)
Serotype 1, 3 (P)
Oil
OLVAC B+G+R
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Reo Virus)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BIO-VAC NDV 6/10-H120
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveNDV 6/10 (ND)
H120 (IB)
None
OLVAC A+HG
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
Type A, C (IC)
Oil
OL-VACนิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
OLVAC B+HG
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledSerotypes A & C (IC)Oil
BIO-VAC NDV 6/10นิวคาสเซิลLiveNDV 6/10None
OL-VAC 1000นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
OLVAC A+G
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
B1 or LaSota (ND)
Oil
OL-VAC ONE DAYนิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
OLVAC A+B
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
Oil
OLVAC A+G
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
B1 or LaSota (ND)
Oil
OLVAC B+G
(Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)Oil
OLVAC A+B
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
Oil
OLVAC B+G
(Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)Oil
IB-OLVAC
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)Oil
OLVAC A+B+G
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)Oil
BIO-VAC LaSotaนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
EDS-OLVAC
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+B+HG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Coryza, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
Types A, B, C (IC)
Oil
PM-OLVAC
(Newcastle Disease, Fowl Cholera)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BIO-VAC LS-H120
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
None
BIO-VAC ND-IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
H120 (IB)
None
PA-OLVAC
(Newcastle Disease, Pasteurella)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
OLVAC A+B+G
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)Oil
BIO-VAC CLONEนิวคาสเซิลLiveClone CLNone
EDS-OLVAC
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)Oil
HG-OLVAC
(Infectious Coryza, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledSerotypes A & C (IC)Oil
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+HG
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
Type A, C (IC)
Oil
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)Oil
G-OLVAC
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
OLVAC A+B+HG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Coryza, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
Types A, B, C (IC)
Oil
BIO-VAC B1นิวคาสเซิลLiveHitchner B1None
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)Oil
MG-OLVAC
(M. gallisepticum, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil

 

Hipra
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
ERAVAC®KilledType 2, Strain V-1037Oil
UNISTRAIN® PRRSLiveVP-046 BISNone

 

Merial Italia
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
TROVAC™ AIV H5ข้หวัดนกKilledH5Oil
GALLIMUNE™ Flu H5N9ข้หวัดนกKilledH5N9 (Wisconsin)Oil
BIO FLU™ H7N1+H5N9ข้หวัดนกKilledH7N1, H5N9Oil
Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledH7N1Oil