กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐอิตาลี

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PestorinNot AvailableNot AvailableAluminum hydroxide
Pestorin MormyxKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Ornivac EDSKilledEDS '76Oil

 

FATRO
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
CUNIVAX P.B.
(Hemorrhagic Septicemia, Bordetella)
Not AvailableNot AvailableNot Available
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
KilledType 127 (EDS)Oil
EDS-OLVAC
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
KilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+B+HG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Coryza, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
Types A, B, C (IC)
Oil
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
KilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
KilledType 127 (EDS)Oil
AD-live SUIVAXLiveBartha 61, NIA-4 (LomBart)None
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
KilledType 127 (EDS)Oil
BOVAX 3V
(Infectious Bovine Rhinotracheitis, Parainfluenza 3, Hemorrhagic Septicemia)
Not AvailableNot AvailableNot Available
OLVAC A+B+G
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
KilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+MYC
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Mycoplasma gallisepticum)
KilledType 127 (EDS)Oil
AUJINFLU SUIVAX
(Aujeszky's Disease, Swine Influenza)
KilledAyV gI- (Aujeszky's)
H3N2 (Swine Influenza)
Aluminum hydroxide gel
AUJESZKY OIL-SUIVAX gI-KilledAyV gI-Oil
AUJESZKY A-SUIVAX gI-KilledAyV gI-Aluminum hydroxide gel
EDS+G-VAC
(Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
KilledType 127 (EDS)Oil
EDS-VACKilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+HG
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
KilledType 127 (EDS)
Type A, C (IC)
Oil
OLVAC A+B
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
B1 or LaSota (ND)
Oil
OLVAC A+G
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
KilledType 127 (EDS)
B1 or LaSota (ND)
Oil
AI-OLVAC H9
(Avian Influenza, Newcastle disease)
ข้หวัดนกKilledH9N2Mineral Oil
PA OLVAC+PM+I
(Avian Influenza, Newcastle disease, Fowl cholera, Rimerella antipestifer infection in turkeys)
ข้หวัดนกKilledH6N2, H9N2 (AIV)
Serotype 1, 3 (Riemerella anatiperstifer)
Mineral Oil
PA OLVAC+I+E
(Newcastle Disease, Avian Influenza, Hemorrhagic Enteritis, Riemerella anatipestifer)
ข้หวัดนกKilledH9N2, H6N2 (AI)Oil
AI-VAC H9ข้หวัดนกKilledH9N2Mineral Oil

 

Merial Italia
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
GALLIMUNE™ Flu H5N9ข้หวัดนกKilledH5N9 (Wisconsin)Oil
BIO FLU™ H7N1+H5N9ข้หวัดนกKilledH7N1, H5N9Oil
Name Not Availableข้หวัดนกKilledH7N1Oil
TROVAC™ AIV H5ข้หวัดนกKilledH5Oil