กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐอิตาลี

 

Calier & Biologicos Laverlam
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Brucell-Vac®LiveB19None
Sindrovac-O®KilledType 127Oil
Bovine Septobac®KilledSerotypes A, B, C, DAqueous
Bronquilav® NC B1
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveH120 (IB)
B (ND)
None
Bronquilav® NC Lasota
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveH120 (IB)
LaSota (ND)
None
Triplevac Viral®
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
Lukert (IBD)
None
Layvac® OleosaนิวคาสเซิลKilledRoakinOil
Layvac BI® Gumboro
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledM41 (IB)
Roakin (ND)
Lukert (IBD)
Oil
Layvac BI®
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledM41 (IB)
Roakin (ND)
Oil
Newcastle® B1นิวคาสเซิลLiveHitchner B1None
Newcastle® LaSotaนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
Laycosep 10®
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza, Fowl Cholera)
นิวคาสเซิลKilledRoakin (ND)
M41 (IB)
Type 127 (EDS)
Types A, B, C (IC)
Types 1, 3, 4, 5(FC)
Aluminum hydroxide
Layvac Triple®
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledRoakin (ND)
M-41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
Laycosep 10®
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza, Fowl Cholera)
นิวคาสเซิลKilledRoakin (ND)
M41 (IB)
Type 127 (EDS)
Types A, B, C (IC)
Types 1, 3, 4, 5(FC)
Aluminum hydroxide
Layvac BI® Gumboro Hidroso
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledM41 (IB)
Roakin (ND)
Lukert (IBD)
Aluminum hydroxide
Layvac Triple®
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledRoakin (ND)
M-41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil
Rayolav®อนแทรกซ์LiveSterneAluminum hydroxide

 

FATRO
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
EDS-VACKilledType 127 (EDS)Oil
AUJESZKY A-SUIVAX gI-KilledAyV gI-Aluminum hydroxide gel
AUJINFLU SUIVAX
(Aujeszky's Disease, Swine Influenza)
KilledAyV gI- (Aujeszky's)
H3N2 (Swine Influenza)
Aluminum hydroxide gel
FLUEN-SUIVAXKilledH1N1, H3N2Aluminum hydroxide gel
AUJESZKY OIL-SUIVAX gI-KilledAyV gI-Oil
BIO-VAC SGP 695LiveSGP 695 AVNone
AD-live SUIVAXLiveLomBartNone
AI-VAC H9ข้หวัดนกKilledH9N2Mineral Oil
AI-OLVAC H9
(Avian Influenza, Newcastle disease)
ข้หวัดนกKilledH9N2Mineral Oil
PA OLVAC+PM+I
(Avian Influenza, Newcastle Disease, Fowl Cholera, Pasteurella)
ข้หวัดนกKilledH6N2, H9N2 (AI)
Serotype 1, 3 (P)
Oil
OL-VAC 1000นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
OLVAC A+B
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
Oil
EDS-OLVAC
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)Oil
MG-OLVAC
(M. gallisepticum, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
OL-VACนิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
OLVAC A+B+G
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+G
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
B1 or LaSota (ND)
Oil
OLVAC A+B+G
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC B+G+R
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Reo Virus)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+B+HG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Coryza, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
Types A, B, C (IC)
Oil
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC B+G
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNEV-14, NEV-24, M-41 (IB)
NEV-39 (IBD)
Oil
OLVAC A+HG
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
Type A, C (IC)
Oil
OL-VAC ONE DAYนิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)Oil
OLVAC A+HG
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
Type A, C (IC)
Oil
OLVAC A+B+HG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Coryza, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
Types A, B, C (IC)
Oil
OLVAC A+B
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
Oil
PM-OLVAC
(Fowl Cholera, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
EDS-OLVAC
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)Oil
BIO-VAC ND-IB
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveB1 (ND)
H120 (IB)
None
BIO-VAC NDV 6/10นิวคาสเซิลLiveNDV 6/10None
PA-OLVAC
(Newcastle Disease, Pasteurella)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
OLVAC A+B+MG
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Mycoplasma gallisepticum)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)Oil
BIO-VAC NDV 6/10-H120
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveNDV 6/10 (ND)
H120 (IB)
None
BIO-VAC LS-H120
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลLiveLaSota (ND)
H120 (IB)
None
OLVAC B+G
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledNEV-14, NEV-24, M-41 (IB)
NEV-39 (IBD)
Oil
OLVAC B+HG
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza)
นิวคาสเซิลKilledSerotypes A & C (IC)Oil
HG-OLVAC
(Infectious Coryza, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledSerotypes A & C (IC)Oil
OLVAC A+G
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledType 127 (EDS)
B1 or LaSota (ND)
Oil
G-OLVAC
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
BIO-VAC B1นิวคาสเซิลLiveHitchner B1None
BIO-VAC LaSotaนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
BIO-VAC CLONEนิวคาสเซิลLiveClone CLNone
IB-OLVAC
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts (IB)Oil

 

FILAVIE
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
FILAVAC VHD K C+VKilledLP.SV.2012 (variant 2010, RHDV2), IM507.SC.2011 (classical, RHDV1)Aluminum hydroxide

 

Hipra
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
ERAVAC®KilledType 2, Strain V-1037Oil
UNISTRAIN® PRRSLiveVP-046 BISNone

 

IZO S.P.A.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Izovac EDSKilledNot AvailableOil
Izovac B1 HITCHNERนิวคาสเซิลLiveB1 HitchnerNone
Izovac H 120-LA SOTA
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveH120 (IB)
LaSota (ND)
None
Izovac ND-EDS-IB-IBD
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts M41 (IB)Oil
Izovac ND-IB-IBD-REO
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Reovirus Disease)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts M41 (IB)Oil
Izovac ND-EDS-IB-IBD
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts M41 (IB)Oil
Izovac CLONEนิวคาสเซิลLiveCloneNone
Izovac LA SOTAนิวคาสเซิลLiveLaSotaNone
Izovac ND-EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
Izovac ND-EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil
Izovac ND-EDS-IB
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts M41 (IB)Oil
Izovac ND-EDS-IB
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
นิวคาสเซิลKilledMassachusetts M41 (IB)Oil
Izovac ND-KนิวคาสเซิลKilledNot AvailableOil

 

Merial Italia
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
TROVAC™ AIV H5ข้หวัดนกKilledH5Oil
GALLIMUNE™ Flu H5N9ข้หวัดนกKilledH5N9 (Wisconsin)Oil
BIO FLU™ H7N1+H5N9ข้หวัดนกKilledH7N1, H5N9Oil
Avian Influenza Vaccineข้หวัดนกKilledH7N1Oil