กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : รัฐอิสราเอล

หน่วยงานบัญญัติข้อบังคับ: Israel Veterinary Services
โทรศัพท์: 972.3.9681.696
โทรสาร: 972.3.9681788

 

ABIC Biological Laboratories Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
sEDS + ND
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)Oil
sEDS+ ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
Killed sub-unit (knob protein), KilledVH (ND)
M-41 (IB)
Oil
sEDSKilled sub-unit (knob protein)Not AvailableOil
E.D.S.KilledType 127Oil
EDS + NDV
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
Oil
EDS + ND + IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledType 127 (EDS)
VH (ND)
M-41 (IB)
Oil

 

Biovac Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Virsin 423
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
KilledEDS '76Oil
Virsin 231
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledEDS '76Oil
Virsin 140KilledEDS '76Oil