กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐโคลอมเบีย

 

Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. (Vecol)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
EstomatitisKilledIndiana, New JerseyOil
AFTOGÁN® + Rabia
(Foot and Mouth Disease, Rabies)
KilledA24 Cruzeiro, O1 Campos (FMD)
PV 2061 (R)
Oil
Vacuna Triple HA
(Hemorrhagic Septicemia, Blackleg, Malignant Edema)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide
Vacuna Encefalitis EquinaLiveTC-83None
AFTOGÁN®KilledA24 Cruzeiro, O1 CamposOil
Vacuna Cepa 19LiveB19None
COLERVEC®LiveChinese (lapinized)None
Rayovacunaอนแทรกซ์LiveSterneNot Available

 

Laboratorios Laverlam S.A.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Sindrovac-OKilledNot AvailableOil
Brucell-VacLiveB19None
Layvac Triple
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledNot AvailableOil
VesivacKilledIndiana, New JerseyOil
SeptobacNot AvailableSerotypes A, B, C, DAqueous
Aftovac AP/250 OleosaKilledA24 Cruzeiro, O1 CamposOil
Rayolavอนแทรกซ์LiveSterneAluminum hydroxide

 

Limor de Colombia
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Anabasan
(Anaplasmosis, Babesiosis)
KilledNot AvailableNot Available
Estomatitis LimorKilledIndiana, New JerseyOil
AftolimorKilledO1 Campos, A24 CruzeiroOil

 

Merial SAS (France)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pestiffa®LiveChinese (lapinized)None