กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : ประเทศในสหภาพยุโรป

 

Merial SAS (France)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
SBVvaxKilledNot AvailableSaponin, Aluminum hydroxide
BTVPUR AlSap™ 2-4KilledSerotype 2, 4Aluminum hydroxide, saponin
BTVPUR AlSap™ 1-8KilledSerotype 1, 8Aluminum hydroxide, saponin
BTVPUR AlSap™ 1KilledSerotype 1Aluminum hydroxide, saponin

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
BOVILIS® BTV8KilledSerotype 8Aluminum hydroxide, saponin

 

Zoetis Belgium
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Suvaxyn CSF MarkerLiveNot AvailableNone
Zulvac SBVKilledBH80/11-4Not Available

 

Zoetis Netherlands
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Zulvac 8 OvisKilledSerotype 8Aluminum hydroxide, saponin
Zulvac 8 BovisKilledSerotype 8Aluminum hydroxide, saponin

 

Zoetis Spain
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Zulvac 1 OvisKilledSerotype 1Aluminum hydroxide, saponin
Zulvac 1 BovisKilledSerotype 1Aluminum hydroxide, saponin
Zulvac 1+8 OvisKilledSerotypes 1, 8Aluminum hydroxide, saponin
Zulvac 1+8 BovisKilledSerotypes 1, 8Aluminum hydroxide, saponin