กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PestorinNot AvailableNot AvailableAluminum hydroxide
Pestorin MormyxKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Ornivac EDSKilledEDS '76Oil

 

Merial Italia
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
GALLIMUNE™ 308
(Avian Influenza, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
ข้หวัดนกKilledH9N2 Middle East (AI)
Ulster 2C (ND)
Oil
GALLIMUNE™ 208
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
ข้หวัดนกKilledH9N2 Middle East (AI)
Ulster 2C (ND)
Oil

 

Razi Vaccine & Serum Research Institute
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Sheep Pox VaccineLiveRM-65 strainNone
Brucella abortus VaccineLiveB19None
Killed Haemorrhagic Septicaemia VaccineKilledSerotype B2Aluminum potassium sulfate
Goat Pox VaccineLiveGorganNone
Foot and Mouth Disease VaccineKilledO, A, Asia-1Aluminum hydroxide, saponin
Bovine Theileriosis VaccineLiveNot AvailableNone
Brucella melitensis VaccineLiveRev-1None
Anthrax Spore Vaccineอนแทรกซ์LiveSterne (34F2)None

 

VETERINA Animal Health Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Gumpeskal® + IB + EDS (Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)KilledNot AvailableOil