กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐเยเมน

 

Jordan Bio-Industries Center (JOVAC)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
JOVIVAC
(Sheep Pox)
LiveRM-65None
BRUCEVAC
(Full, Reduced, or Conjunctival)
LiveRev-1None
KENYAVACLiveKSGP 0240None
CAPRIVAC
(Goat Pox)
LiveMLV GorganNone
GALLOVAC 9RLive9RNone
ORTHOVACKilledAl Jouf-78Aluminum hydroxide gel
Jova Zeit 1,2,4
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
EDS '76 (EDS)
Oil
BRUCE 19VACLiveS19None
PESTEVACLiveNigeria 75/1None
Jova Zeit 4
(Adenovirus group 1 type 4)
KilledEDS '76Oil
JOVAPLASM CKilledF38 biotypeSaponin
Jova Zeit 1,6
(Newcastle Disease, Adenovirus group 1 type 4 in chickens)
KilledEDS '76Oil
Jova Zeit 1,7
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
H9N2 (AI)
Oil
Jova Zeit 7ข้หวัดนกKilledH9N2Oil
ANTHRAVACอนแทรกซ์LiveSterne (34F2)Aluminum hydroxide