กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐเยเมน

 

Jordan Bio-Industries Center (JOVAC)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
BRUCE 19VACLiveB19None
JOVIVAC
(Sheep Pox)
LiveRM-65None
JOVAPLASM CKilledF38 biotypeSaponin
Jova Zeit 4
(Adenovirus group 1 type 4)
KilledEDS '76Oil
Jova Zeit 1,6
(Newcastle Disease, Adenovirus group 1 type 4 in chickens)
KilledEDS '76Oil
Jova Zeit 1,2,4
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
M41 (IB)
EDS '76 (EDS)
Oil
GALLOVAC 9RLive9RNone
KENYAVACLiveKSGP 0240None
CAPRIVAC
(Goat Pox)
LiveMLV GorganNone
BRUCEVAC
(Full, Reduced, or Conjunctival)
LiveRev-1None
ORTHOVACNot AvailableAl Jouf-78Not Available
PESTEVACLiveNigeria 75/1None
Jova Zeit 7ข้หวัดนกKilledH9N2Oil
Jova Zeit 1,7
(Newcastle Disease, Avian Influenza)
ข้หวัดนกKilledLaSota (ND)
H9N2 (AI)
Oil
ANTHRAVACอนแทรกซ์LiveSterne (34F2)Not Available