กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : ราชอาณาจักรสเปน

หน่วยงานบัญญัติข้อบังคับ: Agencia Espanola de Medicamentos y Productos Sanitarios
โทรศัพท์: 349.1.822.5401
โทรสาร: 349.1.822.5443
อีเมล์: smuvaem@agemed.es
เว็บไซ้ท์: http://www.agemed.es/

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PestorinNot AvailableNot AvailableAluminum hydroxide
Pestorin MormyxKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Ornivac EDSKilledEDS '76Oil

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ingelvac® PRRS KVKilledP120 (European strain)Oil
Ingelvac® PRRS MLVLiveVR 2332Not Available

 

Ceva Santé Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
COXEVAC®ข้คิวKilledNine Mile 72 QFNot Available

 

CZ Veterinaria S.A.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
BLUEVAC® 1+4KilledSerotype 1, 4Aqueous
BLUEVAC® 1+8KilledSerotype 1, 8Aqueous
B19 CZVLiveB19None
AUSCHKY®LiveBartha K61 (gE negative)None
BLUEVAC® 8KilledSerotype 8Aqueous
CZV Rev-1LiveRev-1None
BLUEVAC® 1KilledSerotype 1Aluminum hydroxide, saponin
RB-51® CZVLiveRB51None
BLUEVAC® 4KilledSerotype 4Oil
OCUREV®LiveRev-1None

 

FATRO
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AD-live SUIVAXLiveBartha 61, NIA-4 (LomBart)None

 

Hipra
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AMERVAC® PRRSLiveVP-046None
AUSKIPRA® BKKilledBartha K61 (gE negative)Oil
AUSKIPRA® GNLiveBartha K61 (gE negative)None
SUIPRAVAC® PRRSKilled5710Oil
GRIPORK®KilledH1N1, H3N2Oil
CUNIPRAVAC® RHDKilledNot AvailableOil
AVISAN® MULTI
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledEDS 76Oil
PARVOSUIN® MR/AD
(Parvovirus, Swine Erysipelas, Aujeszky's Disease)
KilledBartha K61 (AD)Oil

 

Laboratorio Prondil S.A.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Prondithraxอนแทรกซ์LiveSterne 34F2Saponin
Prondistar
(Anthrax, Blackleg Disease, Botulism)
อนแทรกซ์Live (A), Killed (BD, B)Sterne 34F2 (A)
Types C, D (B)
Not Available
Anthrax/Blackleg Vaccineอนแทรกซ์Not AvailableNot AvailableNot Available
Anthax Vaccine
(for camels, horses, ruminants)
อนแทรกซ์Not AvailableNot AvailableNot Available
Prondivax Botulism+Anthrax
(Botulism, Anthrax)
อนแทรกซ์Killed (B), Live (A)C & D (Botulism)
Sterne 34F2 (Anthrax)
Not Available
Botulism/Blackleg/Anthrax Vaccineอนแทรกซ์Not AvailableNot AvailableNot Available
Prondivax Blackquarter+Anthrax
(Anthrax, Blackleg Disease)
อนแทรกซ์Live (A), Killed (BD)Sterne 34F2 (A)Not Available

 

Laboratorios Ovejero
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
NEO-VAKY ADLiveBartha K61 gE-Oil
NOVARVILAPKilled256-512Not Available
BASQUIN PLUS
(Pulpy kidney disease, lamb dysentery, Haemolytic Enterotoxaemia, Haemorrhagic Enterotoxaemia, Struck, Hemorrhagic Septicaemia, Respiratory processes, Digestive processes)
KilledTypes A, B, D & E (HS)Not Available
ARVILAPKilledLO1Aluminum hydroxide

 

Merial Espana
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
GALLIMUNE™ 407
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Rhinotracheitis)
KilledType 127Oil
Dercumimix
Rabbit Haemorrhagic Disease, Myxomatosis Virus
KilledAG88 (RHD)
SG33 (Myxomatosis)
Not Available
GALLIMUNE™ 302
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledType 127Oil
ProgressisKilledNot AvailableNot Available

 

Merial SAS (France)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pestiffa®LiveChinese (lapinized)None

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PORCILIS® PRRSLiveEuropean DVTocopheryl acetate

 

SYVA Laboratorios
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Lio Vac Rev-1 ReducidaLiveRev-1None
Lio Vac Rev-1LiveRev-1None
Neo-Bacterina
(Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica)
KilledP1062, 11-A (PM)
43270, S 10R (MH)
Oil
Syvazul 1KilledSerotype 1Oil
Syvayesky AcuosoLiveBartha K61 gE-Aqueous
Pyrsvac-183LiveALL-183None
Syvazul 8KilledSerotype 8Oil
Lio-B-19LiveB19None
Syvazul 1+8KilledSerotypes 1, 8Oil
Syvazul 4KilledSerotype 4Oil
Agalax TresKilledHHInjectable Suspension
Syvayesky-2LiveBartha K61 gE-Oil
Agalax TresKilledHHInjectable Suspension
Antravaxอนแทรกซ์LiveSterneSaponin

 

Zoetis Spain
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Suvaxyn PRRSKilledStrain 218 (European)Mineral
Suvaxyn Aujeszky 730+ O/WLiveNIA3-783Aluminum hydroxide