กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : ราชอาณาจักรสเปน

หน่วยงานบัญญัติข้อบังคับ: Agencia Espanola de Medicamentos y Productos Sanitarios
โทรศัพท์: 349.1.822.5401
โทรสาร: 349.1.822.5443
อีเมล์: smuvaem@agemed.es
เว็บไซ้ท์: http://www.agemed.es/

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ingelvac® PRRS KVKilledP120 (European strain)Oil
Ingelvac® PRRS MLVLiveVR 2332Not Available

 

Ceva Sante Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
COXEVAC®ข้คิวKilledNine Mile 72 QFNot Available

 

CZ Veterinaria S.A.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
BLUEVAC 8KilledSerotype 8Aqueous
BLUEVAC 1+4KilledSerotype 1, 4Aqueous
BLUEVAC 1+8KilledSerotype 1, 8Aqueous
AUSCHKY®LiveBarthaNone
BLUEVAC 4KilledSerotype 4Aqueous
CZV Rev-1LiveRev-1None
OCUREV®LiveRev-1None
RB-51® CZV.LiveRB51None
BLUEVAC 1KilledSerotype 1Aqueous
B19 CZVLiveB19None

 

FATRO
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AD-live SUIVAXLiveBartha 61, NIA-4 (LomBart)None

 

Hipra
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
CUNIPRAVAC® RHDKilledNot AvailableOil
AVISAN® MULTI
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledEDS 76Oil
SUIPRAVAC® PRRSKilled5710Oil
PARVOSUIN® MR/AD
(Parvovirus, Swine Erysipelas, Aujeszky's Disease)
KilledBartha K61 (AD)Oil
SUIPRAVAC® AD/COLI/FLU
(Aujeszky's Disease, E. coli, Swine Influenza)
KilledBartha K61 (AD)
987P, K88, K99 (EC)
A, OLL, AG (SI)
Oil
AUSKIPRA® BKKilledBartha K61 (gE negative)Oil
AUSKIPRA® GNLiveBartha K61 (gE negative)None
AMERVAC® PRRSLiveVP-046None

 

Laboratorios Ovejero
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
ARVILAPKilledLO1Aluminum hydroxide
SEPTI-PORKKilledSerotypes A, DNot Available
SEPTI-RUM
(Hemorrhagic Septicemia, Pneumonic Pasteurellosis, Shipping Fever)
Not AvailableSerotypes A, B, D, E (HS)Not Available
NEO-VAKY ADLiveBartha K61Oil
INMUBOV TRIVALENTE
(Blackleg Disease, Hemorrhagic Septicemia, Enterotoxemia)
Not AvailableSerotypes A, B, C, DNot Available
OVERVAC ECLiveStrain EA-4None

 

Merial Espana
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Dercumimix
Rabbit Haemorrhagic Disease, Myxomatosis Virus
KilledAG88 (RHD)
SG33 (Myxomatosis)
Not Available
GALLIMUNE™ 407
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome, Avian Rhinotracheitis)
KilledType 127Oil
GALLIMUNE™ 302
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledType 127Oil
ProgressisKilledNot AvailableNot Available

 

Merial SAS (France)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pestiffa®LiveChinese (lapinized)None

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PORCILIS® PRRSLiveEuropean DVTocopheryl acetate

 

SYVA Laboratorios
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Syvazul 1KilledSerotype 1Oil
Pyrsvac-183LiveALL-183None
Syvayesky AcuosoLiveBartha K61 gE-Aqueous
Syvayesky-2LiveBartha K61 gE-Oil
Syvazul 1+8KilledSerotypes 1, 8Oil
Neo-Bacterina
(Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica)
KilledP1062, 11-A (PM)
43270, S 10R (MH)
Oil
Lio Vac Rev-1 ReducidaLiveRev-1None
Syvazul 8KilledSerotype 8Oil
Syvazul 4KilledSerotype 4Oil
Lio-B-19LiveB19None
Agalax TresKilledNot AvailableInjectable Suspension
Lio Vac Rev-1LiveRev-1None
Agalax TresKilledNot AvailableInjectable Suspension
Antravaxอนแทรกซ์LiveSterneNot Available

 

Zoetis Spain
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Zulvac 1 OvisKilledSerotype 1Aluminum hydroxide, saponin
Suvaxyn PRRSKilledStrain 218 (European)Mineral
Zulvac 1 BovisKilledSerotype 1Aluminum hydroxide, saponin
Suvaxyn Aujeszky 730+ O/WLiveNIA3-783None