กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐโปรตุเกส

 

CEVA Biomune Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PROGRESSIS®KilledP120Oil

 

Dyntec
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
SUIVAC PRRS-INeKilledVD-E1, VD-E2Oil
MM-Vac
(Myxomatosis, Rabbit Hemorrhagic Disease)
Live (Myxomatosis)
Killed (RHD)
Not AvailableOil
MORINKilledNot AvailableAluminum hydroxide gel

 

Hipra
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AUSKIPRA® GNLiveBartha K61 (gE negative)None
CUNIPRAVAC® RHDKilled3116-APOil
ERAVAC®KilledType 2, Strain V-1037Oil
UNISTRAIN® PRRSLiveVP-046 BISNone
GRIPORK®KilledH1N1, H3N2Oil
PARVOSUIN® MR/AD
(Parvovirus, Swine Erysipelas, Aujeszky's Disease)
KilledBartha K61 (AD)Oil
HIPRAVIAR®TRT4
(Turkey Rhinotracheitis, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease)
นิวคาสเซิลKilled1062 (TRT)
LaSota (ND)
H52 (IB)
W2512 (IBD)
Oil
HIPRAVIAR®CLONนิวคาสเซิลLiveCL/79None

 

Merck Animal Health (MSD Animal Health)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PORCILIS® Begonia IDALLiveBegonia (gE-, tk-)Tocopherol acetate
PORCILIS® PRRSLiveDVTocopheryl acetate
PORCILIS® Begonia DFLiveBegonia (gE-, tk-)Tocopherol acetate
PORCILIS® Begonia UnisolveLiveBegonia (gE-, tk-)None
Nobivac Myxo-RHD
(Myxomatosis, Rabbit Hemorrhagic Disease)
Live009None
NOBILIS® RT+IB Multi+G+ND
(Avian Rhinotracheitis, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledBUT1 #8544 (RT)
M41, D274 (IB)
D78 (IBD)
Clone 30 (ND)
Water in oil
NOBILIS® RT+IB Multi+ND+EDS
(Avian Pneumovirus, Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledBUT1 #8544 (RT)
M41, 249G (IB)
Clone 30 (ND)
BC14 (EDS)
Oil
NOBILIS® MA5+CLONE 30
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลLiveMA5 (IB)
Clone 30 (ND)
None
NOBILIS® IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledM41 (IB)
Clone 230 (ND)
BC14 (EDS)
Oil
NOBILIS® RT+IB Multi+ND+EDS
(Avian Pneumovirus, Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledBUT1 #8544 (RT)
M41, 249G (IB)
Clone 30 (ND)
BC14 (EDS)
Oil
NOBILIS® IB+ND+EDS
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
นิวคาสเซิลKilledM41 (IB)
Clone 230 (ND)
BC14 (EDS)
Oil
NOBILIS® IB+G+ND
(Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease)
นิวคาสเซิลKilledM41 (IB)
D78 (IBD)
Clone 30 (ND)
Oil

 

SYVA Laboratorios
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Lio Vac Rev-1 ReducidaLiveRev-1None
Lio Vac Rev-1 OftalmicaLiveRev-1None
Lio Vac Rev-1 SubcutaneaLiveRev-1None
Neo-Bacterine
(Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica)
KilledP1062, 11-A (PM)
43270, S 10R (MH)
Aluminum hydroxide
Pyrsvac-183LiveALL-183None
Lio-B-19LiveB-19/S-19None
Agalax TresKilledN84, 27343, HHAluminum hydroxide
Syvayesky AcuosoLiveBartha K61 gE-Aqueous
Syvazul 1KilledSerotype 1Oil
Syvayesky-2LiveBartha K61 gE-Oil
Syvazul 1+8KilledSerotypes 1, 8Oil
Syvazul 8KilledSerotype 8Oil
Syvazul 4KilledSerotype 4Oil
Antravaxอนแทรกซ์LiveSterneSaponin

 

Zoetis
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Suvaxyn Aujeszky IN/IMLiveBartha K61Aqueous