กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐโปรตุเกส

 

Ceva Sante Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
COXEVAC®ข้คิวKilledNine Mile 72 QFNot Available
COXEVAC®ข้คิวKilledNine Mile 72 QFNot Available

 

Dyntec
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
SUIVAC PRRS-INeKilledVD-E1, VD-E2Oil
MM-Vac
(Myxomatosis, Rabbit Hemorrhagic Disease)
Not AvailableNot AvailableOil
MORINKilledNot AvailableAluminum hydroxide

 

Hipra
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PARVOSUIN® MR/AD
(Parvovirus, Swine Erysipelas, Aujeszky's Disease)
KilledBartha K61 (AD)Oil
CUNIPRAVAC® RHDKilledNot AvailableOil
AUSKIPRA® GNLiveBartha K61 (gE negative)None
AMERVAC® PRRSLiveVP-046None

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PORCILIS® PRRSLiveEuropean DVTocopheryl acetate

 

Zoetis Portugal
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Suvaxyn Aujeszky 780 O/WNot Available Not AvailableNot Available
Suvaxyn Aujeszky IN/IMLiveBarthaNone