กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

หน่วยงานบัญญัติข้อบังคับ: Veterinary Medicinal Products Unit of the Medicines Evaluation Board
โทรศัพท์: 31.317.465730
โทรสาร: 31.317.423193
อีเมล์: infobd@cbg-meb.nl
เว็บไซ้ท์: http://www.cbg-meb.nl

 

Bioveta
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Pestorin MormyxKilledNot AvailableAluminum hydroxide
Ornivac EDSKilledEDS '76Oil
PestorinNot AvailableNot AvailableAluminum hydroxide

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ingelvac® PRRS MLVLiveVR 2332Not Available
Ingelvac® PRRS KVKilledP120 (European strain)Oil

 

Ceva Santé Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
COXEVAC®ข้คิวKilledNine Mile 72 QFNot Available

 

Laboratorios Ovejero
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
ARVILAPKilledLO1Aluminum hydroxide
NEO-VAKY ADLiveBartha K61 gE-Oil
BASQUIN PLUS
(Pulpy kidney disease, lamb dysentery, Haemolytic Enterotoxaemia, Haemorrhagic Enterotoxaemia, Struck, Hemorrhagic Septicaemia, Respiratory processes, Digestive processes)
KilledTypes A, B, D & E (HS)Not Available
NOVARVILAPKilled256-512Not Available

 

Merial SAS (France)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
CEDIVACKilled purified DIVAAvailable upon requestDouble oil emulsion
Pestiffa®LiveChinese (lapinized)None

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
NOBILIS® RT+IBMULTI+ND+EDS
(Avian Pneumovirus, Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, D207/D274 (IB)Oil
NOBILIS® ND+EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledEDS '76Oil
NOBILIS® G+ND+EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledEDS '76Oil
NOBILIS® Duck PlagueLiveUtrechtNot Available
PORCILIS® CSF LiveLiveGPE-Not Available
DECIVAC® FMD DOEKilledO1, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3
(serotype dependent upon location)
Oil
NOBILIS® SG 9RLiveStrain 9R (SG)None
PORCILIS® PRRSLiveEuropean DVTocopheryl acetate
PORCILIS® AD BegoniaLiveBegonia (tk- and gE-)Tocopheryl acetate
NOBILIS® Influenza H5N2ข้หวัดนกKilledType A, subtype H5Water in oil
NOBILIS® Influenza H9N2ข้หวัดนกKilledType A, subtype H9Water in oil