กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

หน่วยงานบัญญัติข้อบังคับ: Veterinary Medicinal Products Unit of the Medicines Evaluation Board
โทรศัพท์: 31.317.465730
โทรสาร: 31.317.423193
อีเมล์: infobd@cbg-meb.nl
เว็บไซ้ท์: http://www.cbg-meb.nl

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ingelvac® PRRS MLVLiveVR 2332Not Available
Ingelvac® PRRS KVKilledP120 (European strain)Oil

 

Ceva Sante Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
COXEVAC®ข้คิวKilledNine Mile 72 QFNot Available

 

Merial SAS (France)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
CEDIVACKilled purified DIVAAvailable upon requestDouble oil emulsion
Pestiffa®LiveChinese (lapinized)None

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
NOBILIS® G+ND+EDS
(Infectious Bursal Disease, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledEDS '76Oil
NOBILIS® Duck PlagueLiveUtrechtNot Available
DECIVAC® FMD DOEKilledO1, A, C, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3
(serotype dependent upon location)
Oil
NOBILIS® SG 9RLiveStrain 9R (SG)None
PORCILIS® PRRSLiveEuropean DVTocopheryl acetate
NOBILIS® ND+EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledEDS '76Oil
PORCILIS® AD BegoniaLiveNIA-3(tk- and gE-)Tocopheryl acetate
NOBILIS® RT+IBMULTI+ND+EDS
(Avian Pneumovirus, Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledMassachusetts, D207/D274 (IB)Oil
PORCILIS® CSF LiveLiveGPE-Not Available
NOBILIS® Influenza H5N2ข้หวัดนกKilledType A, subtype H5Oil
NOBILIS® Influenza H9N2ข้หวัดนกKilledType A, subtype H9Oil

 

Zoetis Netherlands
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Zulvac 8 OvisKilledSerotype 8Not Available
Zulvac 8 BovisKilledSerotype 8Not Available