กลับสู่รายชื่อโรคสัตว์ทั้งหมด

สเตรปโทคอกโคสิส

สาเหตุของโรค

  • Streptococcus canis
  • Streptococcus equi subsp. zooepidemicus
  • Streptococcus iniae
  • Streptococcus pyogenes
  • Streptococcus suis

หมวดหมู่โรค