กลับสู่รายชื่อโรคสัตว์ทั้งหมด

ลายม์

สาเหตุของโรค

  • Borrelia burgdorferi

CFSPH Resources

Tick Prevention Handout

 

Web Resources

Centers for Disease Control and Prevention
www.cdc.gov/ncidod/dvbid/lyme/

Tick Management Handbook – Connecticut Agricultural Experiment Station
www.ct.gov/caes/lib/caes/documents/publications/bulletins/b1010.pdf


หมวดหมู่โรค