กลับสู่รายชื่อโรคสัตว์ทั้งหมด

พยาธิปากขอ

สาเหตุของโรค

  • Ancylostoma braziliense
  • Ancylostoma caninum
  • Ancylostoma duodenale
  • Bunostomum phlebotomum
  • Necator americanus
  • Uncinaria stenocephala

โรคสัตว์แยกตามประเภท

ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังรายการโรคสัตว์อื่นๆที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันนั้น (ตัวอย่างเช่น โรคอื่นๆในสัตว์ชนิดเดียวกัน หรือโรคที่พบเฉพาะในภูมิภาคน้ันๆ เป็นต้น)