กลับสู่รายชื่อโรคสัตว์ทั้งหมด

วัวบ้า

External Resources

The full statement released by USDA's Chief Veterinary Officer John Clifford on the detection of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) in the United States may be read at the following link:
www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?contentid=2012/04/0132.xml

For more information regarding BSE, visit USDA's BSE Information Center.

USDA Food Safety Inspection Service (FSIS):
www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/food-safety-education/get-answers/food-safety-fact-sheets/production-and-inspection/bovine-spongiform-encephalopathy-bse/bse-resources

USDA Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS):
www.aphis.usda.gov/animal_health/animal_diseases/bse/index.shtml

U.S. Food and Drug Administration (FDA):
www.aphis.usda.gov/animal_health/animal_diseases/bse/index.shtml

Centers for Disease Control and Prevention (CDC):
www.cdc.gov/prions/bse/


โรคสัตว์แยกตามประเภท

ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังรายการโรคสัตว์อื่นๆที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันนั้น (ตัวอย่างเช่น โรคอื่นๆในสัตว์ชนิดเดียวกัน หรือโรคที่พบเฉพาะในภูมิภาคน้ันๆ เป็นต้น)

อาการทางคลินิค

การติดต่อ