รูปภาพประกอบโรค: ฝีดาษลิง

ฝีดาษลิง

ฝีดาษลิง: ผิวหนังลิงติดเชื้อฝีดาษมีตุ่มเลือดออกหลายแห่งบนหน้าผากและหนังตา


ผิวหนังลิงติดเชื้อฝีดาษมีตุ่มเลือดออกหลายแห่งบนหน้าผากและหนังตา

AFIP
Photo ID: MP_001
0201
   
ฝีดาษลิง: ผิงหนังบนแขนลิงมีตุ่มวิการสีแดงและมีรอยยุบกลางวิการจำนวนมาก


ผิงหนังบนแขนลิงมีตุ่มวิการสีแดงและมีรอยยุบกลางวิการจำนวนมาก

AFIP
Photo ID: MP_002
0202