รูปภาพประกอบโรค: เลปโทสไปรา

เลปโทสไปรา

เลปโทสไปรา: ปอดสุนัขมีจุดเลือดออกกระจายทั่วไป


ปอดสุนัขมีจุดเลือดออกกระจายทั่วไป

Dr. J. Greenlee, Iowa State University, College of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Pathology
Photo ID: LEP_001
0178
   
เลปโทสไปรา: เนื้อรอบนอกไตสุนัขมีวิการหย่อมเนื้อสีซีดเรียงเป็นแนวเนื่องจากไตอักเสบ


เนื้อรอบนอกไตสุนัขมีวิการหย่อมเนื้อสีซีดเรียงเป็นแนวเนื่องจากไตอักเสบ

Dr. J. Greenlee, Iowa State University, College of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Pathology
Photo ID: LEP_002
0179