รูปภาพประกอบโรค: ลิชมาเนีย

ลิชมาเนีย

ลิชมาเนีย: สไลด์บางย้อมสีจากเซลไขกระดูกสุนัขแสดงให้เห็นเชื้อ Leishmania sp. ซึ่งมีลักษณะตัวยาวและมี kinetoplast ติดสีน้ำเงินเข้มจำนวนมากในเซลอ่อนของเม็ดเลือดและ macrophages


สไลด์บางย้อมสีจากเซลไขกระดูกสุนัขแสดงให้เห็นเชื้อ Leishmania sp. ซึ่งมีลักษณะตัวยาวและมี kinetoplast ติดสีน้ำเงินเข้มจำนวนมากในเซลอ่อนของเม็ดเลือดและ macrophages

Dr. C. Andreasen, Iowa State University, College of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Pathology
Photo ID: LEI_001
0176
   
ลิชมาเนีย: ภาพขยายใหญ่ของสไลด์บางย้อมสีจากเซลไขกระดูกสุนัขแสดงให้เห็นเชื้อ Leishmania sp. จำนวนมากทั้งในเซลและนอกเซล


ภาพขยายใหญ่ของสไลด์บางย้อมสีจากเซลไขกระดูกสุนัขแสดงให้เห็นเชื้อ Leishmania sp. จำนวนมากทั้งในเซลและนอกเซล

Dr. C. Andreasen, Iowa State University, College of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Pathology
Photo ID: LEI_002
0177