รูปภาพประกอบโรค: ตัวอ่อนพยาธิ

ตัวอ่อนพยาธิ

ตัวอ่อนพยาธิ: เท้าคนมีวิการบวมน้ำอย่างเห็นได้ชัดและมีรอยนูนเป็นเส้นตามทางเคลื่อนตัวของตัวอ่อนพยาธิ


เท้าคนมีวิการบวมน้ำอย่างเห็นได้ชัดและมีรอยนูนเป็นเส้นตามทางเคลื่อนตัวของตัวอ่อนพยาธิ

Iowa State University, College of Veterinary Medicine
Photo ID: LV_001
0175