รูปภาพประกอบโรค: เออร์ลิชิโอสิส

เออร์ลิชิโอสิส

เออร์ลิชิโอสิส: เยื่อเมือกในปากสุนัขทั้งบนเหงือกและผนังช่องปากมีปื้นและจุดเลือดออกกระจายอยู่ทั่วไป


เยื่อเมือกในปากสุนัขทั้งบนเหงือกและผนังช่องปากมีปื้นและจุดเลือดออกกระจายอยู่ทั่วไป

AFIP
Photo ID: EHR_001
0121
   
เออร์ลิชิโอสิส: เยื่อหุ้มปอดสุนัขมีปื้นเลือดออกกระจายอยู่ทั่วไป ปอดด้านขวามีวิการบวมน้ำ


เยื่อหุ้มปอดสุนัขมีปื้นเลือดออกกระจายอยู่ทั่วไป ปอดด้านขวามีวิการบวมน้ำ

AFIP
Photo ID: EHR_002
0122
   
เออร์ลิชิโอสิส: ลำไส้เล็กสุนัขมีจุดเลือดออกกระจายทั่วไป และรวมตัวเป็นวงเลือดใหญ่นูนบนเยื่อเมือก


ลำไส้เล็กสุนัขมีจุดเลือดออกกระจายทั่วไป และรวมตัวเป็นวงเลือดใหญ่นูนบนเยื่อเมือก

AFIP
Photo ID: EHR_003
0123