กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Kyoritsu Seiyaku Corporation

ที่อยู่:
  5-10 Kudan-Minami 1-chome
  Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0074
  ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์: 03.3263.2931
โทรสาร: 03.3230.2308
เว็บไซ้ท์: http://www.kyoritsuseiyaku.co.jp

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Bovivac ACA (Akabane, Chuzan virus, Aino virus)KilledNot AvailableNot Availableประเทศญี่ปุ่น
Suvaxyn AujeszkyLiveNot AvailableNoneประเทศญี่ปุ่น
Suvaxyn Aujeszky ForteMELiveNot AvailableNoneประเทศญี่ปุ่น