กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Instituto Rosenbusch S.A.

ที่อยู่:
  Rua Goncalves Dias N. 08, Barrio Monte Libano
  CEP 79004 210 Campo, Grande MS
  อาร์เจนตินา
โทรศัพท์: 55.67.3382.2323 or 2424
โทรสาร: 54.11.4304.6922
อีเมล์: info@rosenbusch.com
เว็บไซ้ท์: http://www.rosenbusch.com.ar/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Antibrucelica BovinaLiveB19Noneอาร์เจนตินา
Antibrucelica RosenbuschLiveB19Noneประเทศบราซิล
Anticarbunclosa Bovinosอนแทรกซ์LiveSterne (CN 3472)Glycerin, saponinสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย,
อาร์เจนตินา
Anticarbunclosa Rosenbuschอนแทรกซ์LiveSterneGlycerin, saponinสาธารณรัฐปารากวัย