กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Instituto de Sanidad Ganadera

ที่อยู่:
  Perú 1645 C1141ACI
  Buenos Aires
  อาร์เจนตินา
โทรศัพท์: 54.11.4307.8196
โทรสาร: 54.11.4307.9983
อีเมล์: ventas@isg.com.ar
เว็บไซ้ท์: http://www.isg.com.ar/

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Brucelosis C19LiveStrain 19Noneอาร์เจนตินา
Carbodosอนแทรกซ์LiveSterneGlycerinated salineอาร์เจนตินา
Ganadera Antiaftosa OleosaKilledO, A, COil, aluminum hydroxideอาร์เจนตินา