กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Institute of Veterinary Preventive Medicine

ที่อยู่:
  Ranipet 632 402
  Vellore District, Tamil Nadu
  สาธารณรัฐอินเดีย
โทรศัพท์: 91.4172.227633
โทรสาร: 91.04172.272633
อีเมล์: ivpm_vlr@tn.nic.in
เว็บไซ้ท์: http://ivpm.webs.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Anthrax Spore Vaccineอนแทรกซ์LiveSterne (34F2)Glycerinสาธารณรัฐอินเดีย
Duck Plague VaccineLiveHolland StrainAluminum Hydroxideสาธารณรัฐอินเดีย
Haemorrhagic Septicaemia Vaccine (Alum Precipitated)KilledNot AvailableAlumสาธารณรัฐอินเดีย
Ranikhet Disease VaccineนิวคาสเซิลLiveF - Lentogenic StrainNoneสาธารณรัฐอินเดีย
Ranikhet Disease VaccineนิวคาสเซิลLiveKomarovNoneสาธารณรัฐอินเดีย
Ranikhet Disease VaccineนิวคาสเซิลLiveLaSotaNoneสาธารณรัฐอินเดีย
Sheep Pox VaccineLiveRanipetAluminum hydroxide gelสาธารณรัฐอินเดีย