กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Biogénesis-Bago S.A.

ที่อยู่:
  Ruta Panamericana Km 38,5 (B1619IEA)
  Garín Provincia de Buenos Aires
  อาร์เจนตินา
โทรศัพท์: 54-3327-448362
โทรสาร: 54-3327-448347
อีเมล์: info@biogenesisbago.com
เว็บไซ้ท์: http://www.biogenesisbago.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
Aftosan® 3KilledA24 Cruzeiro
A2001 Argentina
O1 Campos
C3 Indaial
Oilอาร์เจนตินา
Bio-Brucellosis® 19LiveB19Noneประเทศบราซิล,
ประเทศโบลิเวีย,
สาธารณรัฐปารากวัย,
อาร์เจนตินา
Bio-Carbogen®2อนแทรกซ์LiveSterne 34 F2Noneประเทศโบลิเวีย,
สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย,
สาธารณรัฐปารากวัย,
อาร์เจนตินา
Bioaftogen®KilledA24 Cruzeiro
A2001 Argentina
O1 Campos
C3 Indaial
Oilสหรัฐอเมริกา,
อาร์เจนตินา