กลับสู่รายชื่อผู้ผลิตวัคซีน

วัคซีน : Hipra

ที่อยู่:
  Avda. La Selva 135
  17170 Amer (Girona)
  ราชอาณาจักรสเปน
โทรศัพท์: 34.972.43.06.60
โทรสาร: 34.972.43.06.61
อีเมล์: hipra@hipra.com
เว็บไซ้ท์: http://www.hipra.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้นประเทศที่ได้รับสิทธิผลิตวัคซีน
ADENIPRAVAC® ND/IB
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledEDS 76Oilประเทศบราซิล,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,
สาธารณรัฐเปรู,
สาธารณรัฐโปแลนด์
AMERVAC® PRRSLiveVP-046Noneราชอาณาจักรสเปน,
สหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ),
สาธารณรัฐโปรตุเกส,
สาธารณรัฐโปแลนด์
AUSKIPRA® BKKilledBartha K61 (gE negative)Oilราชอาณาจักรสเปน,
สาธารณรัฐประชาชนจีน,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
AUSKIPRA® GNLiveBartha K61 (gE negative)Noneราชอาณาจักรสเปน,
สหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐประชาชนจีน,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ),
สาธารณรัฐโปรตุเกส,
สาธารณรัฐโปแลนด์
AVISAN® MULTI
(Egg Drop Syndrome, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis)
KilledEDS 76Oilราชอาณาจักรสเปน
CUNIPRAVAC® RHDKilledNot AvailableOilราชอาณาจักรสเปน,
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ),
สาธารณรัฐโปรตุเกส
GRIPORK®KilledH1N1, H3N2Oilราชอาณาจักรสเปน,
สหรัฐอเมริกา,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์,
สาธารณรัฐโปรตุเกส
PARVOSUIN® MR/AD
(Parvovirus, Swine Erysipelas, Aujeszky's Disease)
KilledBartha K61 (AD)Oilประเทศบราซิล,
ราชอาณาจักรสเปน,
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ),
สาธารณรัฐโปรตุเกส
SUIPRAVAC® AD/COLI/FLU
(Aujeszky's Disease, E. coli, Swine Influenza)
KilledBartha K61 (AD)
987P, K88, K99 (EC)
A, OLL, AG (SI)
Oilราชอาณาจักรสเปน
SUIPRAVAC® PRRSKilled5710Oilราชอาณาจักรสเปน,
สหพันธรัฐรัสเซีย,
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์